Vår förskola

Vår nybyggda förskola ligger i Johanneberg och är en plats för barnen att växa och lära. Här finns finsktalande personal och vi erbjuder förskoleverksamhet på finska.

Gibraltarkrokens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling.

Vi arbetar utifrån många olika perspektiv mot en hållbar framtid och har en tydlig språkprofil. Förskolan använder bland annat Skolverkets moduler i språk-, läs- och skrivutveckling, även kallat Läslyftet i förskolan.

Här finns fem avdelningar, där vi strävar efter att ha 1-3-års- och 3-5-årsbarngrupper.

Vi har ett tillagningskök, vilket innebär att maten lagas på plats här på förskolan.