Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Gibraltargatan 29 ligger nära grönområdena vid Mossens idrottsplats. Här kan barnen tillsammans med pedagogerna utforska och skapa i dramarum, ateljéer och byggrum.

Indelade i fyra grupper

På förskolan Gibraltargatan finns två hemvister, en för äldre barn och en för yngre barn. Varje hemvist är i sin tur indelad i två grupper. Merparten av dagarna är barnen alltså indelade i fyra grupper.

Barnens intressen styr

Förskolan arbetar Reggio Emiliainspirerat, en filosofi som betonar samspel i grupp och utgår från barnens egna förutsättningar och förmågor. Pedagogernas uppgift är att låta sig inspireras av barnens nyfikenhet. Vi fångar upp barnens intressen och utforskar tillsammans. Vi väcker lust att lära.

Förskolan är barnens arena, därför har vi låga bord och möbler som är anpassade efter barnen så att de själva kan arbeta och leka utan att alltid be en vuxen om hjälp.

Dramarum och ateljéer uppmuntrar fantasin

Förskolan har sedan 2014 nya ljusa och luftiga lokaler som är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Här finns både mindre rum där hemvisterna kan vara i mindre grupper och flera gemensamma ytor som en matsal och ett dramarum. Rummens planering ger barnen möjlighet att utforska och uttrycka sig på många olika sätt.

I dramarummet finns rekvisita, projektor och en scen. Här kan barnen leka med påhittade identiteter och skapa sina egna berättelser.

Det finns också ateljéer och byggrum som uppmuntrar barnen till att skapa, konstruera och utforska. Vi använder oss gärna av återvinningsmaterial som mjölkkartonger och toalettpappersrullar eller naturmaterial från skogen när vi skapar.

Mycket utevistelse och nära till naturen

Förskolan ligger nära Mossens idrottsplats och dess grönområden, vilket är ett bra komplement till förskolegården.

Vi prioriterar utevistelse och är ute oavsett väder. Varje vecka går de äldre barnen på utflykt till skogen. Där får barnen möjlighet att klättra, balansera och utforska naturen.

Föräldrarna är aktiva i samråd

På förskolan finns ett aktivt samråd där föräldrarna kan vara med och diskutera och stötta förskolans verksamhet. Exempelvis har vi fixarkvällar då föräldrarna är med och ställer i ordning gården.