Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Gibraltargatan 29 ligger nära grönområdena vid Mossens idrottsplats. Här kan barnen tillsammans med pedagogerna utforska och skapa i dramarum, ateljéer och byggrum.

Två avdelningar

Förskolan Gibraltargatan 29 består av två avdelningar. Klotet är avdelningen för de yngre barnen ca 1-3 år och Kuben för de äldre ca 3-6 år. På Klotet och Kuben arbetar två förskollärare och två barnskötare på respektive avdelning med barnens bästa i fokus, både när det gäller utveckling och lärande. Det skapar förutsättningar för en välplanerad och genomtänkt verksamhet som erbjuder barnen lustfyllda och spännande vardagar som bidrar till deras utveckling och lärande.

Projekt och planerade aktiviteter

Varje avdelning arbetar med ett projekt som är inspirerat av och utgår från barnens intresse och behov. Tre gånger i veckan (tis, ons, tors) genomförs det planerade aktiviteter som är kopplade till projektet. Exempelvis utflykter till skogen/ biblioteket, högläsning/ flanosagor, skapande i Ateljén, utforskning i vårt vattenrum, miniröris med mera. Vi har även lådcyklar som vi använder vid utflykter. Det gör att alla barnen, även de yngsta får komma iväg och utforska sin närmiljö.

Måndagar och fredagar har pedagogerna tid för planering och dokumentation. Det behövs för att kunna förbereda genomtänkta, roliga och lärorika aktiviteter samt analysera och reflektera kontinuerligt.

Vi har ett samarbete med stadsbiblioteket och har deltagit i projektet Läs ❤ Förskola. Varje avdelning har ett hallbibliotek med böcker som vi använder i undervisningen. De får ni gärna låna hem tillsammans med ert barn. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av böcker med en mångfald av karaktärer och berättelser.

Barns inflytande och delaktighet

På vår förskola är barns inflytande och delaktighet alltid i fokus både när vi planerar aktiviteter och i undervisningen under dagen. Med hjälp av våra valtavlor och reflektionsväggar får alla barn, oavsett ålder, inflytande över sin dag på förskolan.

Samarbete med hemmet

Vi strävar efter att samarbeta med er vårdnadshavare på olika sätt och vill gärna ta del av era synpunkter och tankar. Detta sker genom samtal, vårdnadshavarmöten och genom vår enkät som skickas ut en gång per år. Tillsammans bidrar vi till barns utveckling och lärande!

Besök oss

Sista måndagen i månaden klockan 16.00 visar vi upp förskolan för de vårdnadshavare som funderar på att söka plats hos oss.

Anmäl dig för visning genom att ringa till den avdelning som är aktuell för ditt barn. 
Barn 1-2 år Babblarna telefon 076-787 61 37.
Barn 3-5 år Utforskarna telefon 0767-87 64 95.

Varmt välkommen!