Aktiviteter

På Geråshus har vi minst två gemensamma aktiviteter varje vardag. Aktiviteterna är gratis och öppna för alla äldre som bor i Östra Göteborg.

Exempel på fasta programpunkter:

  • Speldags - musikunderhållning
  • Kyrkkaffe och gudstjänst
  • Korsord
  • Sittcirkus
  • Bingo