Pratbänkar i Centrum

Ett tjugotal unika gula bänkar har placeras ut på omtyckta platser i Göteborg. Syftet med pratbänken är att motverka ensamhet och öka möjlighet till mellanmänskliga möten i offentliga miljöer oavsett ålder. De ska uppmuntra till att inleda samtal med en bänkgranne. På bänkryggen finns några frågor som man kan ta stöd av. Sex av bänkarna finns i stadsområde Centrum och Generationsmöten ansvarar för de som står i Slottsskogen, på Stigbergstorget och på Doktor Fries torg. Förhoppningen är att pratbänkarna kan bidra till fler spontana möten och samtal mellan göteborgare, som inte känner varandra, än.​ Har du lagt märke till dem? Har du satt dig ner? Har du inlett ett samtal?