Pratbänkar i Centrum

Ett tjugotal unika gula bänkar har placeras ut på omtyckta platser i Göteborg. Syftet med pratbänken är att motverka ensamhet och öka möjlighet till mellanmänskliga möten i offentliga miljöer oavsett ålder. De ska uppmuntra till att inleda samtal med en bänkgranne. På bänkryggen finns några frågor som man kan ta stöd av.

Sex av bänkarna finns i stadsområde Centrum och Generationsmöten ansvarar för de som står i Slottsskogen, på Stigbergstorget och på Doktor Fries torg.

Förhoppningen är att pratbänkarna kan bidra till fler spontana möten och samtal mellan göteborgare, som inte känner varandra, än. Har du lagt märke till dem? Har du satt dig ner? Har du inlett ett samtal?

Karta över placering av Pratbänkarna i Göteborg