Volontär i skolan

Vill du göra skillnad? – bli volontär i skolan Som volontär bidrar du till att fler barn blir sedda, hörda och bekräftade. En volontär kan delta på lektioner, vara med på fritidshem och raster eller bara vara närvarande i skolans verksamhet.

Vill du göra skillnad?  – bli volontär i skolan

Som volontär bidrar du till att fler barn blir sedda, hörda och bekräftade. En volontär kan delta på lektioner, vara med på fritidshem och raster eller bara vara närvarande i skolans verksamhet.  När det finns fler närvarande vuxna i skolan, får fler barn och unga möjlighet att träffa trygga vuxna som har tid och engagemang. Då sker också ett möte mellan generationer.  Du som volontär kommer att ingå i ett viktigt och meningsfullt sammanhang. Därför välkomnas du att ta plats i våra skolor och vara den förebild som barn och ungdomar behöver. 

Vill du veta mer?

Då är du välkommen till ett introduktionstillfälle. Därefter sker en matchning av skola och uppgift efter önskemål. 

Hör av dig till oss, mejla till Generationsmöten i centrum Kontakt


Vad gör en volontär i skolan?

Som volontär i skolan är du en extraresurs som finnas till för att stödja och hjälpa eleverna på olika sätt. Exempel på aktiviteter:

  • Delta på lektioner
  • Hjälpa barn med skoluppgifter och läxor
  • Lyssna på barn som läser
  • Läsa för barn
  • Vara med på raster
  • Hjälpa till på idrotten eller i slöjden
  • Följa med på utflykter
  • Äta lunch med barnen
  • Vara med och skapa en meningsfull fritid med Skolan som arena 

Vem kan bli volontär i skolan?

Barn och ungdomar behöver fler vuxna som goda förebilder. Vi söker positiva, trygga volontärer med engagemang för barn och ungdomar. Vi vill träffa dig för ett lära-känna möte vid ett introduktionstillfälle samt se ett utdrag ur polisens belastningsregister innan du erbjuds en placering på en skola. Du kan ansöka digitalt via länken: 

Blankett för utdrag ur polisens belastningsregister

Hur ofta ska jag vara i skolan?

Det beror på hur mycket tid du har och hur det passar med skolan. Vi rekommenderar att du hjälper till minst en halvdag i veckan. Är du med på fritidsverksamheten eller som läxhjälpare sker det på eftermiddagar efter skoltid.

Får jag någon ersättning?

Nej, din medverkan är helt frivillig och utan någon ekonomisk ersättning. Du blir bjuden på lunch och kaffe när du är på skolan och får berikande uppskattning från elever och lärare.

Hur blir jag volontär i skolan?

Vill du anmäla ditt intresse eller har fler frågor ring eller mejla. Du hittar kontaktuppgifterna under Kontakt. Efter det bokas ett lära-känna-möte och du får delta i en introduktionsutbildning. Därefter får du efter dina önskemål en placering i en skolklass, på läxhjälpen eller i fritidsverksamheten. 

Möt volontärer i skolan

Här kan du läsa olika artiklar som har skrivits om volontärer i skolan.

Senior i skolan (SVT Nyheter Väst 2016-02-15)

Skolsenior Marianne ger eleverna läslust (Göteborgs-Posten 2016-10-05)

Jag kommer dit som en morfar (Centrumliv nr 1 2015 s. 3)