Foto: Julia Sjöberg

Volontär i skolan

Verksamheten Volontär i skola är efter paus på grund av Covid, nu åter igång. Vill du göra något viktigt, ha kul och utvecklas tillsammans med barn och unga? Som volontär i skolorna i Centrum kan du delta på lektioner, vara med på fritidshem och raster eller vara läxhjälpare.

Volontärer i skolan är ett koncept med många fördelar. För skolorna innebär det fler närvarande vuxna och därmed också att fler elever blir sedda och bekräftade. Det leder i sin tur till ett lugnare och tryggare klimat i klassrummen. När de vuxna volontärerna träder in i klassrummen sker också ett möte mellan generationer. Eleverna får del av de äldres kunskaper och de äldre uttrycker att det är en meningsfull uppgift och en härlig känsla att ingå i ett sammanhang.

Vi  välkomnar volontärer som vill ta plats i våra skolor och vara de vuxna förebilder som barn och ungdomar behöver.

Vad gör en volontär i skolan?

Som volontär i skolan är du en extraresurs som finnas till för att stödja och hjälpa eleverna på olika sätt. Exempel på aktiviteter:

  • Delta på lektioner
  • Hjälpa barn med skoluppgifter och läxor
  • Lyssna på barn som läser
  • Läsa för barn
  • Vara med på raster
  • Hjälpa till på idrotten eller i slöjden
  • Följa med på utflykter
  • Äta lunch med barnen
  • Vara med i fritidsverksamheten

Vem kan bli volontär i skolan?

Barn och ungdomar behöver fler vuxna som goda förebilder. Vi söker positiva, trygga volontärer med engagemang för barn och ungdomar. Vi vill träffa dig för ett lära-känna möte samt se ett utdrag ur polisens belastningsregister innan du erbjuds en placering på en skola.

Blankett för utdrag ur polisens belastningsregister

Hur ofta ska jag vara i skolan?

Det beror på hur mycket tid du har och hur det passar med skolan. Vi rekommenderar att du hjälper till minst en halvdag i veckan, men gärna en hel skoldag vilket då innebär cirka klockan 9–13. Är du med på fritidsverksamheten eller som läxhjälpare sker det på eftermiddagar efter skoltid.

Får jag någon ersättning?

Nej, din medverkan är helt frivillig och utan någon ekonomisk ersättning. Du blir bjuden på lunch och kaffe när du är på skolan och får berikande uppskattning från elever och lärare.

Hur blir jag volontär i skolan?

Vill du anmäla ditt intresse eller har fler frågor ring eller mejla. Du hittar kontaktuppgifterna under Kontakt. Efter det bokas ett lära-känna-möte och du får delta i en introduktionsutbildning. Därefter får du efter dina önskemål en placering i en skolklass, på läxhjälpen eller i fritidsverksamheten. 

Möt volontärer i skolan

Här kan du läsa olika artiklar som har skrivits om volontärer i skolan.

Senior i skolan (SVT Nyheter Väst 2016-02-15)

Skolsenior Marianne ger eleverna läslust (Göteborgs-Posten 2016-10-05)

Eleverna uppskattar ideella seniorer (Direktpress 2015-11-24)

Jag kommer dit som en morfar (Centrumliv nr 1 2015 s. 3)