Volontär i skolan

Vill du göra skillnad? Vill du utvecklas tillsammans med barn och unga? Som volontär i skolan kan du delta på lektioner och raster, vara läxhjälpare eller vara med på andra aktiviteter i skolans lokaler, efter skoltid.

Volontärer i skolan är ett koncept med många fördelar. För skolorna innebär det fler närvarande vuxna och därmed också att fler barn och unga blir sedda och bekräftade. När de vuxna volontärerna träder in i skolan sker också ett möte mellan generationer. Barnen får del av vuxnas kunskaper och vuxna av barnens. Dessutom att det är en meningsfull uppgift, att ingå i ett viktigt sammanhang.

Vi välkomnar volontärer som vill ta plats i våra skolor, i skolverksamheten eller i annan form, och vara de vuxna förebilder som barn och ungdomar behöver.

Vad gör en volontär i skolan?

Som volontär i skolan är du en extraresurs som finnas till för att stödja och hjälpa eleverna på olika sätt. Exempel på aktiviteter:

  • Delta på lektioner
  • Hjälpa barn med skoluppgifter och läxor
  • Lyssna på barn som läser
  • Läsa för barn
  • Vara med på raster
  • Hjälpa till på idrotten eller i slöjden
  • Följa med på utflykter
  • Äta lunch med barnen
  • Vara med och skapa en meningsfull fritid med Skolan som arena 

Vem kan bli volontär i skolan?

Barn och ungdomar behöver fler vuxna som goda förebilder. Vi söker positiva, trygga volontärer med engagemang för barn och ungdomar. Vi vill träffa dig för ett lära-känna möte vid ett introduktionstillfälle samt se ett utdrag ur polisens belastningsregister innan du erbjuds en placering på en skola.

Blankett för utdrag ur polisens belastningsregister

Hur ofta ska jag vara i skolan?

Det beror på hur mycket tid du har och hur det passar med skolan. Vi rekommenderar att du hjälper till minst en halvdag i veckan. Är du med på fritidsverksamheten eller som läxhjälpare sker det på eftermiddagar efter skoltid.

Får jag någon ersättning?

Nej, din medverkan är helt frivillig och utan någon ekonomisk ersättning. Du blir bjuden på lunch och kaffe när du är på skolan och får berikande uppskattning från elever och lärare.

Hur blir jag volontär i skolan?

Vill du anmäla ditt intresse eller har fler frågor ring eller mejla. Du hittar kontaktuppgifterna under Kontakt. Efter det bokas ett lära-känna-möte och du får delta i en introduktionsutbildning. Därefter får du efter dina önskemål en placering i en skolklass, på läxhjälpen eller i fritidsverksamheten. 

Möt volontärer i skolan

Här kan du läsa olika artiklar som har skrivits om volontärer i skolan.

Senior i skolan (SVT Nyheter Väst 2016-02-15)

Skolsenior Marianne ger eleverna läslust (Göteborgs-Posten 2016-10-05)

Jag kommer dit som en morfar (Centrumliv nr 1 2015 s. 3)