Volontär i förskolan


Vill du göra skillnad? – bli volontär i förskolan. Som volontär bidrar du till att fler barn blir sedda, hörda och bekräftade. Som volontär i förskolan kan du läsa sagor, pyssla, vara med i leken, sjunga och skapa tillsammans.

Tycker du om att umgås med och vill stötta barn? Då är du varmt välkommen till någon av förskolorna i Stadsområde Centrum i Göteborg för att vara en extra vuxen i barnens vardag.  

När det finns fler närvarande vuxna i förskolan, får fler barn möjlighet att träffa trygga vuxna som har tid och engagemang. Då sker också ett möte mellan generationer. Du som volontär kommer att ingå i ett viktigt och meningsfullt sammanhang. Därför välkomnas du att ta plats i våra förskolor och vara den förebild som barnen behöver.

Vill du veta mer?
Då är du välkommen till ett introduktionstillfälle. Därefter sker en matchning av förskola och uppgift efter önskemål.
Hör av dig till oss, Generationsmöten i centrum Kontakt


Vem kan bli volontär i förskolan?

Vi söker positiva, trygga vuxna med engagemang för barn. Vi vill träffa dig för ett lära-känna möte samt se ett utdrag ur polisens belastningsregister innan du kan erbjudas en placering på en förskola. 

Blankett för utdrag ur polisens belastningsregister

Behöver jag någon utbildning?

Du kommer att få en introduktionsutbildning på en halvdag av Generationsmöten. 

Hur ofta ska jag komma till förskolan?

Det vanligaste är att du besöker förskolan en gång i veckan. Tiden du är på plats varierar mellan en halv till en heldag.

Får jag någon ersättning?

Nej, din medverkan är helt frivillig och utan någon ekonomisk ersättning. Du får lunch och kaffe samt ett varmt välkomnande av barn och personal.

Hur blir jag volontär i förskolan?

Vill du anmäla ditt intresse eller har fler frågor ring eller mejla. Du hittar kontaktuppgifterna under Kontakt.