Samhällsengagemang


Generationsmöten har ett brett nätverk av människor i alla åldrar som vill bidra till en mer trygg, jämlik och hållbar stad.

Samhällsengagemang kan handla om att träffa och samtala med människor som du annars inte möter, om att ställa upp för en medmänniska, om folkbildning och mycket mer. Människor med olika erfarenheter och kompetenser kan bidra och alla mår bra av att känna sig behövda. Verksamheten välkomnar initiativ från stadens invånare. 

Har du egna idéer och funderingar? Tveka inte att kontakta oss:
Kontaktuppgifter för Generationsmöten