Foto: Peter Svensson

Om generationsmöten

Generationsmöten ger olika åldersgrupper förutsättningar att mötas genom att delta i olika aktiviteter. Möten skapar gemenskap och förbättrar möjligheterna att förstå varandra som människor. Det bidrar till minskade fördomar mellan åldersgrupper.

Hur skapar vi generationsmöten?

Stadsdelsförvaltningen Centrum har arbetat med generationsmöten sedan 2012. En rad olika verksamheter har kommit igång. Här är några exempel:

Andra exempel på generationsmöten är förskolebarn som sjunger, spelar spel och gör aktiviteter med äldre på äldreboende. Gymnasieelever som deltar och praktiserar på äldreboende och gör aktiviteter som till exempel konstresor och musikquiz. Hår- och makeupstylistelever som sminkar och stylar äldre.

Vi har också projekt på stadens museer.

Vad vinner vi på generationsmöten?

Generationsmöten skapar förutsättningar för ett medmänskligare samhälle med ökad tolerans och omtanke om varandra där fördomar och misstänksamhet avtar när man lära känna varandra över generationer.

Barn och ungdomar behöver fler vuxna som goda förebilder. När seniorer och unga möts ger det ofta ett lugn och en trygghet för de unga. Seniorer känner sig betydelsefulla och uppskattade. De äldre får en meningsfull uppgift som är berikande för den egna hälsan.

Generationsmöten som verksamhet ger olika åldersgrupper förutsättningar att mötas genom att delta i olika aktiviteter. Möten skapar en gemenskap och ökar därmed möjligheterna att förstå varandra bättre som människor. Det bidrar i sin tur till minskade fördomar mellan åldersgrupper. 

 

Om du vill få en närmare bild av vad vi gör kan du ta en titt på kortfilmen om våra generationsmöten.