Foto: Lotta Lord

Kulturmöten bygger broar över generationsgränserna

Publicerad 11 februari 2021

Att verka för att möjliggöra Generationsmöten, ligger precis rätt i tiden. Vi erbjuder olika former av gemenskap som inte har med ålder att göra.

Generationsmötens verksamhet bidrar till Göteborgs stads arbete kring:

·         Jämlikt Göteborg

·         Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren

·         Främja den psykiska hälsan hos unga vuxna

·         Främja den psykiska hälsan hos äldre

·         Läsfrämjande åtgärder

·         Motverka social isolering

·         Skapa och stärka mötesplatser, även generationsövergripande, för att öka den sociala sammanhållningen i staden.