Foto: Hanna Björnhede

Kulturmöten bygger broar

Publicerad 11 februari 2021

I oktober 2020 arrangerades en konferens och inspirationsdag för chefer och verksamhetsansvariga inom Göteborgs Stad. Syftet var att belysa generationsmöten som ett verktyg och att sammanföra olika aktörer med olika perspektiv som tillsammans kan mobilisera och föra frågan framåt.

Generationsmöten ligger precis rätt i tiden. Vi anser att man kan komma långt genom att se likheter i stället för skillnader. Att hitta nya former för umgänge som inte har med ålder att göra. Bara i centrum finns det ett 70-tal aktiva volontärer i skola och förskola, som tyvärr inte kan vara där just nu på grund av covid-19-pandemin. Men utifrån ett frö har verksamheten vuxit. Vi tror mycket på lek och humor, att hitta glädjen och skratta tillsammans för det förenar oss. Man kan till exempel samlas kring ett gemensamt kulturintresse. Det är den enklaste vägen, låga trösklar. Det finns mycket att göra och tillsammans man kan åstadkomma en förändring.

Filer och dokument