Aktuellt

  • Kulturmöten bygger broar

    Publicerad 11 februari 2021
    I oktober 2020 arrangerades en konferens och inspirationsdag för chefer och verksamhetsansvariga inom Göteborgs Stad. Syftet var att belysa generationsmöten som ett verktyg och att sammanföra olika aktörer med olika perspektiv som tillsammans kan mobilisera och föra frågan framåt.