Till innehåll

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.

Senast uppdaterad: 28 april 2021 klockan 11:06 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

De särskilda rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till 16 maj. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Generationsmöten i Centrum

Generationsmöten i Centrum

Utifrån rådande situation kopplat till Covid-19: Många av våra aktiviteter och verksamheter har satts på paus, som som verksamheten Volontär i skola/förskola. Några aktiviteter genomförs till exempel Sångstunder med barn och äldre, som sker antingen digitalt eller utomhus. Följ oss gärna på vår Facebooksida för aktuell information. Vi arbetar på som vanligt och planerar framåt.

Aktuellt

Kulturmöten bygger broar

Publicerad 11 februari 2021
I oktober 2020 arrangerades en konferens och inspirationsdag för chefer och verksamhetsansvariga inom Göteborgs Stad. Syftet var att belysa generationsmöten som ett verktyg och att sammanföra olika aktörer med olika perspektiv som tillsammans kan mobilisera och föra frågan framåt.
${loading}