Till innehåll

Generationsmöten i Centrum

Generationsmöten i centrum

Många av våra aktiviteter och verksamheter har under pandemin satts på paus. Därför vill inspirera och uppmuntra människor att uppleva gemenskap i utomhusmiljö, på nya sätt. Läs våra nyhetsbrev för att få veta mer!                                                                                      Från hösten -21 är Volontärer i skolan nu åter välkomna medan volontärer i förskolan fortsatt har restriktioner. Är du nyfiken på och vill veta mer om att vara volontär? Kontakta oss! Följ oss gärna på vår Facebooksida eller Instagram för aktuell information. Vi  ses!

Aktuellt

Kulturmöten bygger broar

Publicerad 11 februari 2021
Vi anser att man kan komma långt genom att se likheter i stället för skillnader. Att hitta nya former för umgänge som inte har med ålder att göra. Att verka för att möjliggöra Generationsmöten, det ligger precis rätt i tiden. Vi avrundar nu 2021 och planerar för mycket nytt 2022.