Gårdstens ungdomsråd

Gårdstens fritidsgård har ett ungdomsråd som består av ett tiotal ungdomar som för talan för resterande ungdomar i Gårdsten och besökare till fritidsgården. De samlar in idéer från andra ungdomar, beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras och planerar dessa tillsammans med personal. All aktivitet som görs på fritidsgården är idéer som kommer från ungdomar och skapas av ungdomar.

Ungdomspotten

Gårdstens fritidsgård har en ungdomspott, alltså pengar som ungdomar kan söka för att kunna genomföra olika aktiviteter. För att söka pengar från ungdomspotten så behöver man fylla i en ansökningsblankett med information om vad man söker pengarna till samt vem det är som söker dem. Man kan som mest söka 5000 kronor. Ansökningsblanketten ses över av ungdomsrådet som i sin tur sen tar ett beslut om ansökan är godkänd eller inte. Ansökan görs på fritidsgården.