Mål och arbetssätt på Gårdstens fritidsgård

Vårt mål är att fritidsgården i Gårdsten ska vara en trygg och drogfri miljö för ungdomar. Det är en plats där alla ska känna sig välkomna oavsett etnisk bakgrund, religion, kön, funktionshinder eller politisk åsikt.

Fritidsgården är en mötesplats för ungdomar efter skolan och ett stöd för den unge att bli vuxen.

Barn och ungdomar får en möjlighet att utvecklas och förstå vikten av att respektera allas lika värde och samtidigt utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster.

All verksamhet på fritidsgården ska genomsyras av ett främjande synsätt. Vi arbetar med att hitta ungdomarnas styrkor och drivkrafter och kan genom detta skapa goda förutsättningar för både ungdomar och medarbetare. Målet är att erbjuda gemenskap och meningsfulla fritidsaktiviteter som bidrar till utveckling och välbefinnande.

Vi arbetar hela tiden utifrån idéen om ungdomars delaktighet och inkludering såväl i verksamheten som i samhället i övrigt.

Personalen som jobbar hos oss är utbildade fritidsledare eller har en annan utbildning för att arbeta med barn och ungdomar.

Fritidsgården har några få enkla, men självklara, regler:

RESPEKT- Mot dig själv, för den andre och personalen
ANSVAR - För det du säger, gör eller antyder

Vår värdegrund: Alla Människor Har Lika Värde