Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Gånglåten 31 ligger i ett bostadsområde omgivet av natur och nära Ruddalens fritidsområde och kommunikationer. Förskolan vänder sig till vårdnadshavare som är i behov av pedagogisk verksamhet och omsorg under dag, kväll och helg fram till klockan 21.

Två lokaler och 27 platser

Verksamheten använder sig av två olika lokaler. Dagverksamheten, måndag till fredag, bedrivs i stora ljusa lokaler på avdelning Katamaranen på Munspelsgatan 6, hus E.

Kväll- och helgverksamheten ligger nära i en lägenhet i bottenplan på Gånglåten 31. Det finns 27 platser på Gånglåten 31. Platserna erbjuds till barn i åldrarna 1-5, men även barn upp till 12 år.

På Gånglåten 31 är miljön hemlik och ledorden är ”lugn och ro”. Som vårdnadshavare kan du lämna ditt barn tidigast kl. 06.00 på morgonen. På kvällen hämtas ditt barn senast klockan 21.00.

Trygghet och varierade aktiviteter

Hos oss erbjuds barnen ett varierat innehåll av aktiviteter som lek, bild och form, rytmik och utevistelse på vår stora gård och i närmiljön. Biblioteksbesök är ett återkommande inslag varje vecka. Trygghet och nära relationer tycker vi är viktigt. Vi strävar efter att barnen ska få vistas i mindre grupper, väl avvägt efter vad det enskilda barnet behöver, då vistelsetiden för varje individ varierar över dygnets alla timmar.

Med tre veckors inskolning lägger vi grunden för barnens trygghet och trivsel, samt ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan.

Utbildad personal och IT som verktyg

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. IT används som ett naturligt inslag i verksamheten och datorer, iPads och smartboard är hjälp- och kommunikationsmedel som används som verktyg för lärande.

Föräldradialog och delaktighet

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, föräldramöte, utvecklingssamtal, brukarråd och vår plattform Unikum.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.