Information om förändringar på Gamlestadsskolan från höstterminen 2021

Publicerad 30 november 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Gamlestadsskolan.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021. Grundskoleförvaltningen gör förändringen bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadier. Detta för att ge en tryggare skolgång. Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att grundskoleförvaltningen ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet.

Detta betyder förändringarna för oss på Gamlestadsskolan:

  • Beslutet innebär att våra tidigare skolenheter (F-6 och 7–9) slås samman till en F-9 skolenhet från läsårsstart hösten 2021.
  • Grundsärskolenheten slås samman med den nya F-9 skolenheten. Grundsärskolegrupperna förändras inte utan finns kvar som förut.

Elever behöver inte byta skolenhet under sin skolgång utan kan gå i Gamlestadsskolan tills de slutar årskurs 9. Med andra ord är det inga elever från Gamlestadsskolan som kommer att omfattas av nya skolplaceringar inför höstterminen 2021.

Mer information

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021. På www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna. Här hittar du frågor och svar och en förteckning över vilka förändringar som görs på skolenheterna.