Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vi arbetar för att barnen på Gamla Tumlehedsvägens förskola ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade.

Renovering

Mellan januari 2024 och augusti 2026 ska förskolan renoveras och byggas ut. Under tiden har vi vår verksamhet i den nybyggda förskolan Torslanda torg 8.

Vårt arbete

Vi har pedagoger som är goda förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare. Vår pedagogiska miljö är genomtänkt, inspirerande och föränderlig.

I vår pedagogiska verksamhet har alla vuxna som möter barnet en gemensam helhetssyn på barnet utifrån vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn, värdegrund, den pedagogiska miljön och den pedagogiska dokumentationen.

Hemvister

Förskolan Gamla Tumlehedsvägen har 60 platser för barn i åldern 1-5 år och består av tre hemvister med gemensamma utrymmen som gården och matsalen.
Våra hemvister:

  • Ametisten
  • Diamanten
  • Briljanten

Våra hemvister är åldersanpassade och varje höst sker en viss förflyttning till nästa hemvist, vilket gör att utmaningarna stegras ju äldre barnen blir.

Förskolans byggnad

Förskolan är en äldre byggnad med lokaler som är väl anpassade till förskolans verksamhet. Varje hemvist består av ca 5 rum. Måltiderna äts i vår gemensamma matsal.

Utemiljön

Förskolan har en gård med träd och odlingar, den erbjuder olika zoner med bland annat aktiviteter som bygg och konstruktion, skapande, bollek, vatten/kemi/matematik, rollek, sandlek, gungor, rutschkana och hinderbana. Vi arbetat kontinuerligt med att utveckla vår gård för att möta de krav som läroplanen ställer på förskolans utbildning.

Två gånger per år har vi fixarkvällar då hjälper våra vårdnadshavare till att förverkliga våra idéer.