Arbetssätt

Här får barnen en trygg, rolig och lärorik tid på förskolan. Pedagogerna lägger stor vikt vid barns lek och kreativitet för att uppmuntra och stärka barnens lust att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper.

Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Barnen får ta egna initiativ och använda sin fantasi.

På förskolan ägnar vi oss mycket åt sång och musik. Barn som upplever glädje, lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen och utvecklar språk genom att lyssna och sjunga med i sånger.

Det är viktigt att barnen och deras föräldrar är delaktiga i arbetet på förskolan och vi i personalen är lyhörda för barnen och föräldrarnas behov och förväntningar.

Språkutveckling i fokus

Alla språk är lika viktiga. Vi utvecklar barnens flerspråkighet med modersmål som grund.

Lek är viktigt för att stimulera barnens förmåga att uttrycka sig och möjlighet att använda språket. Genom lekar som inspirerar barnets fantasi prövar barnen olika roller och blir stimulerade att använda nya ord och sätta in dem i ett sammanhang.

Musik, sång, rim, ramsor, gåtor och andra språklekar är också viktigt för att uppmuntra barnets språkutveckling. Barnens nyfikenhet och sökande efter egna uttryck stimuleras när vi går på teater, musik och andra kulturarrangemang med barnen.

Vi ser det som en resurs att pedagoger talar flera språk och strävar efter att ha personal som talar barnens modersmål.