Fotograf Kari Uusijärvi

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Musik och promenader utgör en stor del av vår vardag. Men vi har även många andra aktiviteter vi gör under dagarna.

Aktiviteter på Funkis kan till exempel vara:

  • Musik och rörelse, skapa samspel, kommunikation och kroppsuppfattning
  • Interaktiv musik individuellt eller i grupp - mötas utan ord - uppleva rytmen och tonerna
  • Individuella träningsprogram
  • Taktil massage
  • Aktivitetsrummet med fysioterapi och takgunga
  • Sinnesrummen för lugn, trygghet och avslappning
  • Promenader i omgivningen
  • Biblioteksbesök
  • Baka och måla tillsammans