Kontaktuppgifter

Frölundaskolan Foto: Stefan Borg
Telefon
031-366 22 00
Besöksadress
Positivgatan 3
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Skolexpedition, Elisabeth Persson Östling
Tillgänglighetsinformation

Tf Rektor F-9, grundsärskola

Telefon
031-366 22 03, 073-065 57 69
Kontakt
Birgitta Borg Rabit

.

Skolexpedition

Elisabeth Persson Östling
E-post: elisabeth.persson.ostling@grundskola.goteborg.se
Tfn: 031-366 22 00

Sofie Johansson
E-post: sofie.johansson@grundskola.goteborg.se
Tfn: 031-366 22 01

Biträdande rektor F-3

Telefon
031-366 22 30, 070-536 88 57
Kontakt
Eva Ågestedt

Biträdande rektor 4-9

Telefon
031-366 22 31
Kontakt
Hanna Simonsson

Biträdande rektor grundsärskola samt särskild undervisningsgrupp

Telefon
031-367 41 08, 0702-28 23 80
Kontakt
Ulrika Hasselblad Verner

Frånvaroanmälan

Kontakt
När en elev blir sjuk måste du som vårdnadshavare göra en sjukanmälan. Det gör du på Hjärntorget.

Specialpedagoger

Lisbeth Lorné F-3, 072-733 50 76
Pia Krantz 4-6, 072-716 08 55
Hans Andersson åk 7-9, 070-343 63 51

Kuratorer

Ulla Andersson, åk F-6, tfn 031-366 23 07
Renée Hagman, åk 7-9, Sär tfn 031-366 22 21

Studie- och yrkesvägledare

Telefon
031-367 30 07, 073-789 06 62
Kontakt
Kerstin Krig

Skolsköterskor

Denise Emmer, F-5, tel: 031-366 22 13
Maria Kundih, 6-9, tel: 031-366 22 12

Skolrestaurang

Telefon
031-366 22 08

Fritidshem Hamnen

Telefon
031-366 22 15

Fritidshem grundsärskola Udden

Telefon
0705-36 88 67

Fritidshem Holmen

Telefon
031-366 22 16

Fritidshem Oceanen

Telefon
031-366 22 80

Fritidshem Viken

Telefon
031-366 22 81

Hitta hit