Kontaktuppgifter

Frölundaskolan Bräcke. Foto Anna Berndtsson
Telefon
031-366 22 40
Besöksadress
Positivgatan 3
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Skolexpedition, Carina Svensson
Tillgänglighetsinformation

Skolexpedition

Telefon
031-366 22 40
Kontakt
Byråsekreterare Carina Svensson

Rektor Ann Dierks

Telefon
031-366 22 42, 070-785 69 50

Ansvarsområde: Grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningsskola samt fritidshem

Biträdande rektor

Telefon
031-366 22 46, 0703-15 16 14
Kontakt
Jonah André

Sjukanmälan, morgonomsorg och lovomsorg

Telefon
031-366 22 44, 070-785 32 47

Lämna meddelande om uppgiftslämnare, barnets namn och hur lång frånvaron beräknas vara.

Sjukanmälan skola och fritidshem

Telefon
031-366 22 40, 031-366 22 44

Telefonen öppen hela dygnet, lyssnas av kl 7.30
Tala om vem du är/ uppgiftslämnare, barnets namn och hur lång frånvaron beräknas vara.

Elevhälsoteam

Telefon
031-366 22 42
Adress
Positivgatan 3
Kontakt
Rektor Ann Dierks

I Elevhälsoteamet består av rektor, skolpsykolog, skol psykolog. specialpedagog och skolsköterska.
Kontakta rektor vid behov.

Skolsköterska

Telefon
031-366 22 13
Adress
Positivgatan 3
Kontakt
Denise Emmer

Skolläkare

Kontakt
Kontakta skolsköterskan om du vill tala med skolläkaren

Skolkurator

Kontakt
Kontakt med skolkurator får du genom rektor.

Skolpsykolog

Kontakt
Kontakt med skolpsykolog får du genom rektor.

SYV grundskolan

Telefon
031-367 30 76, 073-069 95 99
Kontakt
Camilla Gunnarsson

SYV grundsärskolan

Telefon
0730 69 95 31
Kontakt
Liselotte Gärde Axelsson

Fritidshem

Telefon
031-366 22 44, 070-785 32 47
Adress
Positivgatan 3

Frölunda Skolrestaurang

Telefon
031-366 22 08

Vaktmästeri

Telefon
031-366 22 28

Hitta hit