Till innehåll
Foto: Asbjörn Hanssen

Frölundaskolan F-9

Välkommen till Frölundaskolan

Frölundaskolan är en mångkulturell grundskola med cirka 560 elever från förskoleklass till och med årskurs nio, där även en grundsärskola ingår. Frölundaskolans fokus sedan flera år är att arbeta språkutvecklande i alla ämnen.

Aktuellt

Uppskattat närvaroarbete på Frölundaskolan

Publicerad 24 maj 2022
På Frölundaskolan arbetar familjestödjare för att hjälpa till att hitta orsaker till frånvaro och erbjuda stöd. Elever med hög frånvaro riskerar att inte nå upp till kunskapskraven och det har inverkan på deras framtid.
${loading}