Babysim

Genom vattenlek blir barnet vattenvant samtidigt som barnets motorik stimuleras. Kurserna hålls i undervisningsbassängen tillsammans med utbildad instruktör. Vi erbjuder kurser för barn från fyra månader upp till ca tre år.

Kursernas upplägg

Kurserna sker i små grupper med max åtta familjer per grupp. Vattnet är 34 grader varmt och en förälder är välkommen att vara med i vattnet, andra ev medföljare får närvara vid sidan om, detta för att vattenkvalitén skall vara så bra om möjligt. Kurserna omfattar 10 badtillfällen, varje badtillfälle är 30 minuter långt.

Pris: 1 550 kronor för 10 gånger.

Kursstart och anmälan 2020

Vi tar emot intresseanmälan för hösten 2020 från och med 15 juni.
Kursstart blir vecka 34, torsdagen den 20 augusti.

För att anmäla dig, fyll i vårt kontaktformulär. Skriv namn och personnummer på både dig och ditt barn samt din adress och telefonnummer. Ange "Anmälan babysim" som rubrik.

Säkerhet

Kurserna är godkända av Svenska Babysimförbundet. Vi driver simskolor som stödjer Säkrare 3, vilket bygger på tre ”skyddande lager” som alla måste finnas där samtidigt:

  • Säkrare barn
  • Säkrare vatten
  • Säkrare respons (hjärt- och lungräddning).