Massor av nyheter från 1 maj

Publicerad 30 mars 2023

Måndag 1 maj händer det mycket på idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Läs om att våra bad- och träningskort börjar gälla på alla våra anläggningar, nya priser, att vissa målgrupper får gratis entré till simhallarna och ny åldersgräns i gymmet.

Ändringar för bad-, gym- och gruppträningskort 

Från 1 maj sker en ändring för bad- gym- och träningskort på idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Från och med då gäller: 

  • Badkort i alla våra simhallar
  • Gymkort/gruppträningskort för både gym och gruppträning

Detta gäller både kort som köps från 1 maj och redan existerande kort.

Badkort gäller för bad på alla våra anläggningar från 1 maj.

Gymkortet och gruppträningskortet slås ihop från 1 maj. Alla som har ett gym- eller gruppträningskort blir automatiskt uppgraderade till ett kort som gäller för både gym och gruppträning på våra anläggningar. Vilka anläggningar gym- och gruppträningskortet gäller på från 1 maj beror på vilken anläggning kortet gällde på tidigare:

  • Gällde kortet innan 1 maj på Angered Arena, Askims simhall, Hammarbadet, Kärra simhall, Lundbybadet, Ruddalens idrottscentrum, Skatås motionscentrum eller Slottsskogens idrottscentrum gäller det för gym och gruppträning på alla våra anläggningar från 1 maj.  

  • Gällde kortet innan 1 maj på Geråshallen, Länsmangårdens motionscentrum, Tuvevallens motionscentrum eller Vättlefjälls motionscentrum kommer kortet från 1 maj gälla för gym och gruppträning på alla dessa fyra anläggningar.

Våra anläggningar

Angered Arena
Askims simhall
Frölundabadet
Geråshallen
Hammarbadet
Kärra simhall
Lundbybadet
Länsmansgårdens motionscentrum
Ruddalens idrottscentrum
Skatås motionscentrum
Slottsskogsvallens idrottscentrum
Tuvevallens motionscentrum
Vättlefjälls motionscentrum

 

Nya priser

Från 1 maj gäller nya priser för bland annat våra bad- , gym- och gruppträningskort.

Se våra kort och vad de kostar på respektive anläggnings webbsida

Angered Arena
Askims simhall
Frölundabadet
Geråshallen
Hammarbadet
Kärra simhall (obs, stängt för underhållsarbete under sommaren)
Lundbybadet
Länsmansgårdens motionscentrum
Ruddalens idrottscentrum
Skatås motionscentrum
Slottsskogsvallens idrottscentrum
Tuvevallens motionscentrum
Vättlefjälls motionscentrum


Barn får gratis entré till simhallarna från 1 maj

Från 1 maj är det gratis entré till Göteborgs Stads simhallar barn, fram till året de fyller tolv. För att få gratis entré ska barnet ha sällskap av en badande ansvarig vuxen.

Göteborgs Stads simhallar

Angered Arena
Askims simhall
Frölundabadet (OBS, stänger för renovering 6 juni, öppnar igen i slutet av 2025)
Hammarbadet
Kärra simhall (OBS, stängt för underhållsarbete 1 maj – 21 augusti)
Lundbybadet

Ålders-, sjuk- och förtidspensionärer som har som tidigare fri entré fram till klockan 14 på vardagar.   

Ny åldersgräns i gymmet

Den 1 maj införs en ny åldersgräns i gymmet. Då kan du, från det år du fyller 13, träna själv på idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.  

För att få träna själv måste du ha:  

  • en vuxen som kontaktperson 
  • gått en gymintroduktion. 
     

Du bokar introduktionen i receptionen på den anläggning där du vill träna. Under gymintroduktionen går du och gyminstruktören igenom ditt mål med träningen, teknik och maskiner/utrustningen på gymmet samt regler och villkor för att träna på idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Du får också ett träningsprogram att följa av gyminstruktören.