SAMTIDIGT - HUMANISTDAGAR 22–23 MARS

Humanistiska perspektiv på hållbarhet

PROGRAM

Kl. 14.00–14.15

Humaniora och hållbarhet

Camilla Brudin Borg är projektledare för Ett Hum om.. och forskare i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Kl. 14.15–14.45

Sverige och de globala konflikterna

Vad innebär det när svenska medborgare väljer att delta som stridande i konflikterna i exempelvis Syrien och Irak? Vilka frågor aktualiseras och på vilka sätt påverkar
konflikterna i dagens Mellanöstern det svenska samhället? Göran Larsson är professor i Religionsvetenskap och forskar bland annat om vad globala händelser kan få för lokala konsekvenser och hur det svenska samhället påverkas av globala konflikter.

Kl. 14.45–15.15

Kampen mot islamofobi, sexism och rasism

Föredraget handlar om aktivisters kamp för ett jämlikt och hållbart samhälle, historieskrivning, samtiden och drömmar om en framtid. Lena Martinsson är professor i Genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper och studerar sociala rörelser i vår tid. 

Kl. 15.30–16.00

Att stoppa klimatförändringarna – politik och litteratur

Ett föredrag om varför klimatrapporter inte leder till samhällsomställning. Rut Elliot Blomqvist är doktorand i Engelska och forskar om klimat och litteratur, om världen, pengar och miljö.

Kl. 16.00–16.30

Optimism, pessimism och klimatförändringar

I spåren av vår tids uppåt-framåt-ideologi präglas föreslagna lösningar på klimatkrisen av teknikoptimism och en tilltro till att hållbarhet ska vara förenligt med ständig tillväxt. Kan det vara så att pessimismen kan hjälpa oss att dra ner på det uppskruvade tempo som driver både oss själva och planeten till utbrändhetens rand? Ida Hallgren är filosofisk praktiker, doktorand i Praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och leg. psykolog.

Lör 23 mars, kl 14–16.30. Stora salen, fri entré.

 

Läs hela programmet