Vi som arbetar med våra kroppar

Utställning och program, 3 september –16 oktober

På bilden: Malin Wegge. Undersköterska, Göteborg. Foto: Elisabeth Ohlsson

Utställning, föredrag med mera:

Vi som arbetar med våra kroppar

Om villkor. Om klass. Om värdighet. 

Vernissage lördag 3 september, kl. 13–16
Fri entré | Utställningshallen
Utställningen visas till och med 16 oktober 

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. Ändå syns och hörs sällan människor som arbetar med sina kroppar i det offentliga rummet, i media eller i kulturen. Men om inte kroppsarbetarna går till jobbet stannar Sverige. 

Annica Carlsson Bergdahl och Elisabeth Ohlson har gjort intervjuer, filmat och fotograferat 33 kroppsarbetare med olika yrken från hela Sverige. De har mött industriarbetare, butiksbiträden, undersköterskor, städare, restauranganställda, lagerarbetare och många fler som vi nu får möta i vandringsutställningen och boken ”Vi som arbetar med våra kroppar”. Här får deras röster i ord, ljud, film och fotografi ta plats.

Berättelserna och bilderna är angelägna vittnesmål från vår tids arbetarklassvardag. Vi får möta personer som berättar om otrygga arbetsvillkor, bristande respekt och ohållbara strukturer. Men också om organisering, stolthet, arbetsgemenskap och känslan av att vara viktig för samhället. 

Under vernissagen samtalar Lovisa Silfverberg, ABF Västra Götaland, med Annica Carlsson Bergdahl och Elisabeth Ohlson om  utställningen. Medverkar gör även Malin Wegge, som arbetar som undersköterska i Göteborg och Kofi Gyan, lagerarbetare i Kungälv. Båda porträtterade i utställningen. 

Vi som arbetar med våra kroppar drivs av Rot produktion i samarbete med ABF och LO, med stöd från Arbetarrörelsens Kulturfond, Västra Götalandsregionen och Gävleborgs Länsmuseum. 

På bilden: Malin Wegge. Undersköterska, Göteborg. Foto: Elisabeth Ohlson.

"Vi som arbetar med våra kroppar" drivs av Rot produktion i samarbete med ABF och LO och med stöd från Arbetarrörelsens Kulturfond och Västra Götalandsregionen. Läs mer på www.visomarbetarmedvarakroppar.se 

Program i samband med utställningen:FÖREDRAG med Aino Trosell:

Varvsarbetarna

Torsdag 13 oktober, kl. 18
Entré 50 kr | Stora salen
| Biljetter: 031-366 27 25 eller www.ticketmaster.se

Aino Trosell berättar utifrån sin bok Varvsslammer om en viktig industriepok i Göteborgs historia, där även kvinnor svetsade och körde kran. I samarbete med LO och ABF.
TEMAKVÄLL 1:

Klarar du att jobba till pensionen?

Torsdag 29 september, kl. 18
Fri entré | Lilla salen

Kom och delta i ett samtal om pensionen! Carola Löfstrand, utredare på LO inom området Arbetsmiljö och ”Det goda arbetet i en ny tid” medverkar och inleder temakvällen. I samarbete med LO och ABF.

TEMAKVÄLL 2:

Arbetande kroppar i gränslandet mellan styrning och stolthet

Torsdag 6 oktober, kl. 18
Fri entré | Stora salen 

En samtalskväll för dig som jobbar inom hemtjänsten

Margareta Carlén och Danka Miscevic från Högskolan i Borås inleder kvällen med att berätta om sin forskning om undersköterskornas arbetsvillkor inom hemtjänsten. Välkommen att delta med dina erfarenheter i ett samtal om hemtjänsten! I samarbete med LO och ABF.

SKRIVKURS:

Vi som arbetar med våra kroppar
och skriver om det

Lördagar, 8 oktober och 12 november, kl. 11–16
Ingen avgift, men anmälan krävs | Konferensrummet

Vill du skriva om ditt arbete? Ta tillfället att delta i en skrivkurs med Föreningen Arbetarskrivare. Kursen är på 2 X 5 timmar. Första tillfället blir det genomgång av olika genrer, skrivövningar och deltagarna får egna skrivuppgifter. Vid andra tillfället får alla deltagare respons på den egna skrivuppgiften. Du kan vara helt oerfaren eller ha erfarenhet av att skriva, alla är välkomna! Anmälan senast 30 sep: anna.lewin@kultur.goteborg.se

Föreningen Arbetarskrivare är landsomfattande och har till syfte att stödja och uppmuntra författarskap med utgångspunkt i arbetet. Målsättningen är dels att värna om och utveckla den svenska arbetarlitteraturens obrutna tradition, dels att uppmuntra varandra att gå vidare i arbetet.