Ritual

2021

Ritual

Vague Research Studios, konstnärerna Kajsa G Eriksson, Lena Berglin och Maria Magnusson, visar filmen Ritual (50 min). Filmen utforskar energigirighet som samhällsfenomen och ritualen som konstnärlig metod och har filmats på tio platser i Sverige: Burseryd, Kinnekulle, Sandviken, Hofors, Grängesberg, Njakafjäll, Meselefors, Kallak, Ligga, Messaure och Jokkmokk. På de utvalda orterna finns en historisk koppling till utvinning av energi och råvaror, som idag åter aktualiseras i omställning till grön energi och förnyelsebara råvaror.

Platserna är valda utifrån en önskan att koppla samman platser I Sverige där det finns en historisk koppling till utvinning av energi och råvaror, som idag åter aktualiseras i omställning till grön energi och förnyelsebara råvaror. Konstnärerna har särskilt valt att lyfta hur den urbana livsstilen står i beroendeställning till natur och människor på mindre bebyggda platser och samhällen i Sverige. Syftet med projektet har varit att utforska energigirighet och att frammana det som höljs i dunkel i en ökande elektrifiering och teknikanvänding. I en omställning av energi och råvara är frågan om vi inte måste göra en omställning av vår teknikanvändning och förhållande till energi? Från energigirig till energimedveten.

De olika platserna har undersökts genom ritualer. Med ritual menas här en iscensättning som förändrar både platsen och människorna, ett görande för att skapa något tillsammans men också som en upprepad och vardaglig micro-handling som till exempel att använda mobilen. Konstnärerna Kajsa G Eriksson, Lena Berglin och Maria Magnusson, delar generation och en förkroppsligad kunskap av att stå med ena benet i en analog tradition och med det andra benet i den digitala tradition. På så sätt blir de som konstnärer, med sin historia och sina kroppar länken mellan det analoga och det digitala. Ritualerna gestaltas av analog teknik som återanvänts på nya sätt för att visualisera teknikanvändning med andra perspektiv och möjligheter. Begrepp som on/off blir en akt där laddningar måste mötas när on/off inte bara är en strömbrytare. Att höja och sänka volymen blir en fråga om material och form och inte ett vridbart reglage.

Delar av filmen ”Ritual” är filmad med en hand-driven 16 mm Bolex kamera och där filmen  framkallats förhand med växtbaserad eko-framkallare. En annan del av filmen består av phytogram, som är en analog och fotografisk teknik där man använder sig av växters och blommors egna kemiska uppsättning och en ekologisk framkallare för att skapa fotografier direkt på filmens emulsion.

Följ Vague Research Studios på www.vrstudios.se och på @vagueresearchstudios på Instagram och Facebook. För frågor om projekt och film maila: kajsageriksson@gmail.com

Fre 8 okt, kl 18. Stora salen. Fri entré och mingel.