Bild från utställningen. Foto: KV Konstskola

Digitala utställningar

Här kan du se våra utställningar från våren 2021 som visades endast digitalt.

KASURE av Shogo Hirata

Filmfotograf: Steven Warburton

Digital utställning på Frölunda Kulturhus i samband med Craft Days

Shogo Hirata, textilkonstnär och grafisk formgivare, visar i denna utställning verk av papper, inspirerade av den japanska traditionella vävningstekniken Kasuri. Det japanska ordet Kasuri kommer från Kasure som beskriver en suddig och ojämn yta. Projektet med pappersvävning startade under ett hantverksutbytesprojekt mellan Japan och Sverige, Intertradition. Shogo lärde sig traditionella tekniker av erfarna hantverkare som han nu tolkar i sin egen kontext

Shogo Hirata är född 1986 och uppvuxen i Kyoto, Japan. Han bor och arbetar i Göteborg sedan 2014. I sin konstnärliga praktik inspireras han av textilt hantverk och andra analoga (hand) tekniker. Under lärandeprocessen hittar han sätt att använda dem i olika sammanhang, med olika material och i kombination med andra tekniker och metoder. Med andra ord ser han processen som en lika viktig del som resultatet för att uttrycka sig.

(Eng.)

 In the exhibition, Shogo shows his paper works, inspired by the Japanese traditional weaving technique Kasuri. The Japanese word Kasuri comes from Kasure which describes a blurred and uneven surface. The paper weaving project started during Intertradition, a craft exchange project between Japan and Sweden, where he learned traditional techniques from artisans which he now interprets in his own context. His works will be shown in the exhibition hall at Frölunda Kulturhus during Craft Days, 6-9th May. Due to the current situation, the exhibition will be shown through a film on Frölunda kulturhus' website.

Shogo Hirata is a textile artist and graphic designer. Born in 1986 and raised in Kyoto, Japan and now lives in Gothenburg since 2014. In his artistic practice, the inspiration often comes from textile crafts and other analog (hand) techniques. During the process of learning these, he finds ways to use them in different contexts, materials and in combination with other techniques and methods. In other words, he sees the process as equally important as the result in expressing himself.