UTSTÄLLNINGSHALLEN

 

Accessing Utopia

Accessing Utopia är det senaste verket från den konstnärliga forskargruppen Bathutä. Verkets gestaltning är en polyfonisk flerkanals videoinstallation. Accessing Utopia arbetar kritiskt med frågor om samhälleligt tillträde, strukturell ojämlikhet och möjligheterna till förändring. Det bygger på intervjuer med unga svenska aktivister som har engagerat sig i organisationer som på olika sätt arbetar mot sociala orättvisor och rasismens olika utryck i det svenska samhället.

Bathutä är ett samarbete mellan René León-Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi-Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack.

Accessing Utopia har tidigare visats på Venedigbiennalen (2017) och på Botkyrka konsthall och visas nu för första gången i Göteborg. Pågår 16–28 okt.

 

Culture in Revolt - om urban omvandling och sociala rörelser

Seminarium i samband med utställningen Accessing Utopia

Kl. 10-11: Margit Mayer. Nyliberal stadspolitik

Kl. 11-11.30: Mustafa Dikec. Urban vrede – de exkluderades revolt

Kl. 11.30-12: Håkan Thörn. Urbana revolter och sociala rörelser

Kl. 12-13: Lunch

Kl. 13-15: Accessing Utopia – ett panelsamtal med aktivister om urban ojämlikhet, rasism och möjligheter till politisk förändring

Kl. 15-15.20: Kaffepaus

Kl. 15.20-16: Avslutande gemensam diskussion med frågor från publik

Konferensen är ett samarbete med med Institutionen för Kulturvetenskaper, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt forskningsplattformen CRUSH, crushproject.se

Tors 18 okt, kl 10–16. Lilla salen. Fri entré.

Non Grata | Åke Ericson

I Europa bor tolv miljoner romer. Några av dem möter du i Non Grata (icke önskvärd), denna viktiga utställning med Åke Ericsons fotografier från romernas liv i tio europeiska länder. Bilderna skildrar nära och personliga möten med människor som ofta lever under omänskliga förhållanden, men också deras vardagsliv, kärlek och kultur. -Jag ville inte enbart skildra förtrycket och misären som många romer lever i. Min berättelse handlar också om de romer som lever integrerade i det europeiska vardagslivet. Medan jag fotograferade i Europa började fattiga romer från Rumänien och Bulgarien tigga på gatorna i min hemstad, Stockholm. Jag hoppas att mina bilder kan hjälpa dig förstå varför, säger Åke Ericson. Ericsons dokumentära fotografiska projekt pågick under nästan nio år och har även blivit en bok. Boken Non Grata har just utsetts till vinnare i dokumentärklassen av International Photography Awards/Lucie Awards – en av världens främsta fototävlingar.

Vernissage tis 6 nov, kl 17.30–20. Utställningshallen. Pågår t o m 25 nov.

#childmothers

Att barn föder barn är ett tabubelagt ämne som sällan diskuteras. Varje år föder två miljoner flickor under 15 år barn. Med den internationellt uppmärk­sammade fotoutställningen #childmothers vill Plan International och FN:s befolknings-fond (UNFPA) bryta tystnaden kring de allra yngsta mammorna i världen och ge dem en röst. Varje sekund, runt om i hela världen, ser vi hur flickors drömmar, möjligheter och rättigheter hotas av traditionella normer och konservativa krafter. Den Emmynominerade fotografen Pieter ten Hoopen och journalisten Sofia Klemming Nordenskiöld har träffat barnmammor från sju länder runt om i världen. - De här flickorna har delat med sig om sin första kärlek, tvångsäktenskap, arga föräldrar, ensamhet, glädje och smärta. Gemensamt för många av dem är att de har fått sina drömmar krossade, säger Sofia Klemming Nordenskiöld från Plan International Sverige. Utställningen består av starka bilder, filmer och texter där 25 flickor med egna ord berättar om hur det är att vara ung mamma.

Visas 29 nov–6 jan 2019. Utställningshallen.

GÅGATAN

Alla vinner på en mer jämlik stad

För de allra flesta är Göteborg en bra stad att bo i. Men idag är vår stad inte jämlik. Nu gör staden en resa där många tillsammans hjälps åt att ändra på det. Kom och fundera på vad jämlikhet är och hur vi gör Göteborg mer jämlikt. Ta del av hur skillnaderna i livsvillkor ser ut och vilka dilemman som finns i arbetet inom området.

Utställningen pågår 3 okt­–2 nov.

 

Bilder från Göteborg och världen

Fotoutställning, Anders Hammarström.

Visas 6 okt–4 nov.

 

Roma Festivalen Göteborg 2018

Roma-festivalen har arrangerats i Stockholm under sju år.Festivalen lyfter fram den romska kulturen genom ett programav musik, film och samtal. Nu arrangeras den för första gångeni Göteborg. Bakom festivalen står Romano Center i Väst - Göteborgs Stad, Re:Orient och SIRF.

I samarbete med Roma Festivalen visar vi utställningen Non Grata och filmen Jimmy Rivière.

Läs mer om filmen under Film!