Utställningar

2020

UTSTÄLLNINGSHALLEN

Barnkonventionen

Den 1 januari blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta uppmärksammar vi i en utställning där bildlärarstudenter från HDK under intensiva veckor har arbetat med dokumentärfotografi med Barnkonventionen som utgångspunkt. I den kurs de följer ingår gestaltande arbete och att utforska den dokumentära bildens gränser. Studenterna har fritt fått välja utförande inom ramen för kursens mål.

Utställningshallen.
Pågår t o m 3 maj.