Landart i Positivparken

2017 är året då Göteborg Stad genom 400-årsjubileet sätter fokus på att skapa en grönare skönare stad. Som ett led i arbetet smyckas bland annat sju stadsdelar med naturkonstverk på platser som är tillgängliga för alla.

Landart i Positivparken

Invigningen av Landart i Positivparken: Helle Nebelong landskapsarkitekt, Sylvia Thomsen, utvecklingschef AFH, Peter Hermansson vice ordförande i stadsdelsnämnden m.fl. provspelar Hjärtestigspelet.

Bild: Hjärtans väg

Bild: Kartan över Hjärtans väg.

Text i bilden ovan:
Hjärtats väg baseras på idéer som togs fram av barn och vuxna under en workshop på Positivparkens dag i juni 2017. Alla som ville vara en del av arbetet med att skulptera, bygga och skapa konst i landskapet har fått vara med. Medskapare i Hjärtats stig som upplagt som en spelplan, är även konstnärerna Tjåsa Gusfors med sin trädskulptur ”Ugglan” och Dawn Hang Yue Wong med Pilkojor samt pilekonst. Här bredvid ligger dessutom en av Göteborgs utflyktplatser.

Tidigare under sommaren:

Tillverkning av skulpturen

Tjåsa Gusfors är en fantastisk is- och träskulptör. Hon tillverkar bl a skulpturer till Ishotellet i Jukkasjärvi. Nu kommer hon till Positivparken och tillverkar en stor träskulptur i ekstam med motorsåg under en vecka, en skulptur som du får vara med och utforma och färdigställa. Hur ska den se ut? Kom och delta i workshop och modellera fram ett förslag.
Följ arbetet och se hur skulpturen växer fram dag för dag.


Dag 1

Dag2

Dag3

Dag 4

Dag 5

Ugglan är färdig!

I