Hälsoteket i Väster

Hälsoteket i Väster

Hälsoteket i Väster finns i Frölunda Kulturhus.

Läs om Hälsotekets program

För Hälsotekets fysiska aktiviteter, kurser och rådgivning, se separat program eller webbplatsen.

Kontakta Hälsoteket i Väster:

Tfn: 031-366 28 64
Fax: 031-366 27 22


E-post: halsoteket@afh.goteborg.se
Webbplats: goteborg.se/halsoteketvaster