Frölundabion och film

2021

Med anledning av de skärpta allmänna råden för Västra Götaland p g a covid-19 har vi för tillfället ingen kulturverksamhet på kulturhuset. Detta är en tillfällig åtgärd från och med lördag 14 november som gäller tillsvidare.
Sommarens program är släppt och kommer att bedrivas utomhus. Antalet besökare anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer för allmänna sammankomster.
Håll utkik efter höstens program. Vi har anpassat verksamheten så att vi kan välkomna dig på ett tryggt sätt. Med anledning av rådande pandemiläge kommer informationen att uppdateras löpande.