Föredrag

2019

Den sociala frågan

I samband med Marie Obbel Bondesons utställning Ensamhetsmaskinen bjuds du in till ett panelsamtal som berör sociala utmaningar som är aktuella nu. Vi kommer få tre presentationer med olika infallsvinklar och kvällen avslutas med ett gemensamt samtal mellan de medverkande.

Susanna Alakoski – Det går visst att förebygga socialt kaos med sociala resurser. Välfärden blir visst bättre av satsningar som svarar mot människans sociala problem och bekymmer. Låt oss tala om detta.

Zulmir Bečević – Om ojämlikhetens villkor: hur står det till med barn och ungas förutsättningar till samhällsdelaktighet i Göteborg och Europa?

Carina Håkansson – Om ivern att förklara komplexa samhällsfenomen och livsdilemman i termer av psykiatriska diagnoser och konsekvenser av att människans väsen, sammanhang och kultur alltmer ”psykiatriseras”.

Susanna Alakoski är författare och socionom och en av grundarna till nätverket Sociala Frågan.

Zulmir Bečević är fil dr i Tema Barn, lektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete.

Carina Håkansson är doktor i psykoterapi, leg. psykoterapeut och socionom.

Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet och Institutionen för socialt arbete.
Tors 24 okt, kl 18–20. Stora salen. Fri entré.

Fånga livslusten – trots förluster

Vi drabbas av sorg i samband med t ex separationer, sjukdom och närståendes dödsfall. Det är nödvändigt att sörjandet får sin tid men vi behöver därefter hjälpa oss själva och få andras stöd i att återfå livsaptiten. Föreläser gör Barbro Lennéer Axelsson, psykolog, universitetslärare och författare.

Arr: Hälsoteket i Väster.
Tis 12 nov, kl 18–20. Lilla salen. Fri entré, men boka biljett.

Språkstimulera mera!

Språkstimulera mera!
Alla barn behöver språkstimulans. Under en inspirerande föreläsning går logopeden och författaren Elvira Ashby igenom hur vi med enkla strategier och språklekar kan använda allt från Babblarna till kapitelböcker för att stärka barns språkutveckling. Elvira Ashby är logoped med lång erfarenhet av att arbeta med barn som är sena i tal- och språkutvecklingen, huslogoped på Hatten Förlag och författare till de språkstimulerande bokserierna Ajja&Bajja och Snicksnacksnoken samt fackboken Språkstimulera mera!

Tors 14 nov, kl 17.30-19. Biblioteket/Läsesalen.
Fri entré, begränsat antal platser.

Författarfrukost med Martin Schibbye

I sin nya bok Jakten på Dawit fortsätter Martin Schibbye att undersöka vad som hänt med Dawit Isaac sedan fängslandet för 17 år sedan. Jakten på Dawit för Martin Schibbye till Genève, till Dawits familj i Göteborg och till de kollegor som tillsammans med Dawit bedrev den oberoende journalistik som fick honom fängslad. Längs vägen får Martin en allt tydligare bild av människan Dawit Isaak och hans drivkrafter men också av de krafter som styr hans öde.

Lör 23 nov, kl 10–11.30. Entré 100 kr.
OBS! Boka eller köp biljett senast tors 21 nov.

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller
ticketmaster.se