Föredrag

2019

När mallen inte stämmer

En föreläsning för dig med barn som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat. En del har ingen diagnos alls men har ändå svårigheter i skola och i arbetsliv. Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Författare till boken När mallen inte stämmer. Arr: Hälsoteket i Väster.
Tors 10 okt, kl 18–20. Stora salen. Fri entré.

Om ätstörningar – fakta, myter och samhälle

Riksföreningen mot ätstörningar (Frisk & Fri) har jobbat med ämnet i över 30 år. Under kvällen föreläser Ellen Abrahamson, regionansvarig Frisk & Fri, om fakta, myter, varningssignaler, bemötande och samtalsklimat kring mat, kropp och självkänsla. Tid för frågor. Arr Hälsoteket i Väster, Anhörigcenter Väst och Frisk & Fri.
Tis 15 okt, kl 18.30–20. Lilla salen. Fri entré.

Författarfrukost – Viveca Lärn OBS! Slutsålt!

I sin nya bok Sladdisen berättar Viveca Lärn om uppväxten i Göteborg, om barndomens Bohuslän och familjen som formade henne till en god historieberättare. I samarbete med NBV.
Lör 19 okt, kl 10. Lilla salen.
Entré 100 kr, inkl frukost. Köp/boka biljett senast tors 17 okt.

Den sociala frågan

I samband med Marie Obbel Bondesons utställning Ensamhetsmaskinen bjuds du in till ett panelsamtal som berör sociala utmaningar som är aktuella nu. Vi kommer få tre presentationer med olika infallsvinklar och kvällen avslutas med ett gemensamt samtal mellan de medverkande.

Susanna Alakoski – Det går visst att förebygga socialt kaos med sociala resurser. Välfärden blir visst bättre av satsningar som svarar mot människans sociala problem och bekymmer. Låt oss tala om detta.

Zulmir Bečević – Om ojämlikhetens villkor: hur står det till med barn och ungas förutsättningar till samhällsdelaktighet i Göteborg och Europa?

Carina Håkansson – Om ivern att förklara komplexa samhällsfenomen och livsdilemman i termer av psykiatriska diagnoser och konsekvenser av att människans väsen, sammanhang och kultur alltmer ”psykiatriseras”.

Susanna Alakoski är författare och socionom och en av grundarna till nätverket Sociala Frågan.

Zulmir Bečević är fil dr i Tema Barn, lektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete.

Carina Håkansson är doktor i psykoterapi, leg. psykoterapeut och socionom.

Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet och Institutionen för socialt arbete.
Tors 24 okt, kl 18–20. Stora salen. Fri entré.