Nynningen, Cats and Dinasaurs, Siri Karlsson, Mathias Landaeus, Daniel Boyacioglu,
Mushtaq Khorsand, Stina Velocette, Sophia Tako, Brian Palmer och Sanna Vestin.

 

Hur får jag en bättre sömn?

Genom kunskap om sömnen och förståelse för hur stress och oro påverkar din sömn, är du ett steg närmre för att förbättra din sömn. Susanne Ellbin, klinisk psykolog och verksam vid Institutet för stressmedicin ger en introduktion till hur man kan förbättra sin sömn genom psykologiska metoder. Ingen anmälan. Arr: Hälsoteket i Väster.

Tis 2 okt, kl 18–19.30. Lilla salen, fri entré.

Författarfrukost: Aleksander Motturi

Aleksander Motturi blev 2018 den första Göteborgsbaserade författaren som fick Sveriges Radios romanpris. Hans roman "Broder" röstades fram av lyssnarjuryn.

Lyssnarjuryn motiverar sitt val så här: 
"För en öm och ärlig berättelse, med stor smärta och stark syskonkärlek."
"Medmänsklighet, klass och familj skildras nära och ingjuter både hopp och förtvivlan."
"Författaren brottas med att skriva sin historia, en process som reser fler frågor än den ger svar." (Citat hämtat från sr.se)

Romanen "Broder" utspelas delvis på ”Smycke” i Tynnered och i Fiskebäck. Aleksander Motturis fjärde roman, "Onåbara", om en ung syrisk dokumentärfilmare som söker asyl i Sverige och hamnar i Göteborg, utkommer under hösten. 

Lör 6 okt, kl 10–11, Lilla Salen. Entré 100 kr, inkl. frukost.
OBS! Köp biljett senast tors 4 okt
.

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

 

Författarfrukost: Lilienbergs stad

Arkitekt Hans Bjur skildrar hur tre decenniers stadsbyggnadskonst under tidigt 1900-tal ännu utgör en hållbar och älskad del av Göteborgs identitet. Albert Lilienberg var stadens banbrytande stadsbyggnadschef. Han ansvarade för planeringen av stadsmiljöer som Götaplatsen, Nedre Johanneberg, Änggården, Landala egnahem, Kungsladugård, Majorna, m fl. Föreläsningen illustrerar Lilienbergs skicklighet att utforma attraktiva stadsrum och bostadsmiljöer. Hans Bjur är professor emeritus i stadsbyggnad på Chalmers. Hans mångåriga forskning resulterade 2018 i boken Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930 med nya bilder av fotograf Krister Engström. I samarbete med NBV.

Lör 10 nov, kl 10. Lilla salen. Entré 100 kr, inkl frukost. OBS!
Boka eller köp biljett senast tors 8 nov.

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

 

 

Farliga prinsessor och ljuva monster
– om normutmanande föräldraskap

Hur kan vi hjälpa våra barn att upptäcka sin egen glädje och sina egna drömmar i livet, utan att begränsas av gammeldags könsstereotyper och snäva normer? Hur skapar vi en framtid där #metoo-uppror inte längre behövs? Psykologen Lina Bodestad tar oss ut på upptäcktsfärd i normernas värld med. Arr: Frölunda bibliotek och Hälsoteket i Väster.

Tis 9 okt, kl 17.30–19. Lilla salen. Fri entré.

 

 

 

Vilket samhälle skulle du vilja ha?

Växande samhällsklyftor - hur kan de förstås och vad kan göras för att motverka dem? Hur arbetar Göteborgs stad för att minska boendesegregation och inkomstgap?

Välkommen till ett panelsamtal om välfärd!

Var med i diskussionen med dina frågor, idéer, synpunkter och funderingar.

Medverkande i panelen:

Anna Ryan Bengtsson, som gör en inledande kort presentation om välfärdspolitikens utveckling, så att frågan sätts i ett bredare samhälleligt perspektiv och för att belysa forskning inom området.

Lasse Fryk, som bl a har arbetat med projekt kring en av de mest kritiska urbana utmaningar i dag: hur kan social och ekonomisk utslagning samt social och rumslig segregation motverkas i utsatta stadsområden i Göteborg – liksom i många andra europeiska städer.

Ulla-Carin Hedin, professor emerita, Inst. för socialt arbete. Hennes forskning handlar om civilsamhällets roll i välfärdsstaten och sociala företag.

Seroj Ghazarian, som arbetar med mänskliga rättigheter i Göteborg.

Ingela Andersson, utvecklingsledare, Jämlikt Göteborg.

Moderator: Sewilius Berg, curator och producent för seminarieorogrammet hos Göteborgs Stadsteater.

Panelsamtalet ges i samarbete med Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Tors 11 okt, kl 18. Lilla salen. Fri entré.

 

 

ROSENGRENSKA STIFTELSEN 20 ÅR!

 

VÅRD EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

En heldag med tal och musik för att uppmärksamma 20 års kamp för allas rätt till vård.

Föreläsningar kl 13-18. Fri entré.

Stödkonsert kl 19. Entré 100 kr.

 

ROSENGRENSKAS HISTORIA OCH ARBETE:

Unni Brandeby, Rosengrenskas första ordförande

Anita Dorazio, f d SFI-lärare, och Anna Rydmarker Venegas, fd barnmorska, Läkare i världen

Boris Pendic, fd papperslös  

Ingrid Schiöler, familjepedagog och flyktingkonsulent Röda Korset Göteborg

Henry Ascher, barnläkare och professor, Rosengrenska  

Anne Sjögren, sjuksköterska, Rosengrenska

Lina Lönnberg, psykolog, nuvarande ordförande Rosengrenska, och Elisabeth Frydén-Lange, Rosengrenskas styrelse  

KAMPEN FÖR RÄTT TILL VÅRD:

Paul Hunt, professor Essex University och FN:s första särskilde rapportör om rätt till hälsa 2002-2008 – Social rihghts  are human rights – including the right to health for all

KG Hammar,gästprofessor Lunds Universitet och fd ärkebiskop Svenska kyrkan - Folk på vandring - drömmen om EN mänsklighet?

Gunilla Klingberg,tandläkare, och Sara Rangmar, tandläkare, Rosengrenska –Dilemma tandvård

Bengt Westerberg, fd ordförande Svenska Röda Korset –Röda Korset och vården av flyktingar

Elis Envall, socionom, konsult och fd utredare Socialstyrelsen – Vård på lika villkor människorättsbaserat arbete i en statlig myndighet 

Alyna Smith, PICUM

Gellert Tamas, journalist och författare.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER IGÅR, IDAG OCH IMORGON:  

Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, Svenska barnläkarföreningen –
Medmänniska, läkare, barnrättsaktivist - men hur? Om yrkesetik och kraftkällor.

Elisabeth Abiri, MR-konsult

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Kl 13–18. Stora salen. Fri entré, biljett erfordras.

TAL UNDER KVÄLLENS STÖDKONSERT:

Sanna Vestin, författare, skribent, redaktör och f d ordförande i Flyktinggruppernas riksråd, FARR

Brian Palmer, lärare/forskare i social antropologi Uppsala universitet – Mod som galenskap

STÖDKONSERT:

Nynningen, Cats & Dinosaurs, Siri Karlsson, Mathias Landaeus, Daniel Boyacioglu, Mushtag Khorsand, Stina Velocette, Sophia Tako, Brian Palmer och Sanna Vestin.

Konserten startar Kl 19. Entré 100 kr. 

Samarr: Rosengrenska stiftelsen, Musiker mot rasism och Frölunda Kulturhus.

 

 

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

 

 

CULTURE IN REVOLT

-om urban omvandling och sociala rörelser

I samband med utställningen Accessing Utopia anordnas en konferensdag på tema  "Culture in revolt - om urban omvandling och sociala rörelser". Konferensen arrangeras av Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet (GU), Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, GU samt forskningsplattformen CRUSH (Critical Urban Sustainability Hub) crushproject.se

Talare under dagen:
Margit Mayer Nyliberal stadspolitik (kl 10–11)
Mustafa Dikec Urban vrede – de exkluderades revolt (kl 11–11.30)
Håkan Thörn Urbana revolter och sociala rörelser (kl 11.30–12)
Accessing Utopia – ett panelsamtal med aktivister om urban ojämlikhet, 
rasism och möjligheter till politisk förändring (kl 13–15)
Avslutande gemensam diskussion med frågor från publik (kl 15.20–16)

OBS att konferensen hålls på engelska!

Margit Mayer är professor vid Center for Metropolitan Studies in Berlin. Hon har forskat om urban omvandling och sociala rörelser. Hon var en av redaktörerna tillsammans med Catharina Thörn och Håkan Thörn till boken Urban Uprisings. Challenging Neoliberal urbanism in Europe. 

Mustafa Dikec är professor vid Malmö Högskola. Han har forskat om rumslig segregation, rasism och upplopp. Han är författare till boken Urban Rage. The revolt of the Excluded.

Håkan Thörn är professor vid Göteborgs Universitet. Han har forskat på sociala rörelser och är en av redaktörerna till boken Urban Uprisings. Challenging Neoliberal urbanism in Europé.

Tors 18 okt, kl 10-16. Lilla salen. Fri entré.