Författarfrukost: Lilienbergs stad

Arkitekt Hans Bjur skildrar hur tre decenniers stadsbyggnadskonst under tidigt 1900-tal ännu utgör en hållbar och älskad del av Göteborgs identitet. Albert Lilienberg var stadens banbrytande stadsbyggnadschef. Han ansvarade för planeringen av stadsmiljöer som Götaplatsen, Nedre Johanneberg, Änggården, Landala egnahem, Kungsladugård, Majorna, m fl. Föreläsningen illustrerar Lilienbergs skicklighet att utforma attraktiva stadsrum och bostadsmiljöer. Hans Bjur är professor emeritus i stadsbyggnad på Chalmers. Hans mångåriga forskning resulterade 2018 i boken Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930 med nya bilder av fotograf Krister Engström. I samarbete med NBV.

Lör 10 nov, kl 10. Lilla salen. Entré 100 kr, inkl frukost. OBS!
Boka eller köp biljett senast tors 8 nov.

BILJETTER:
Tfn: 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

 

CULTURE IN REVOLT
-om urban omvandling och sociala rörelser

I samband med utställningen Accessing Utopia anordnas en konferensdag på tema  "Culture in revolt - om urban omvandling och sociala rörelser". Konferensen arrangeras av Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet (GU), Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, GU samt forskningsplattformen CRUSH (Critical Urban Sustainability Hub) crushproject.se

Talare under dagen:
Margit Mayer Nyliberal stadspolitik (kl 10–11)
Mustafa Dikec Urban vrede – de exkluderades revolt (kl 11–11.30)
Håkan Thörn Urbana revolter och sociala rörelser (kl 11.30–12)
Accessing Utopia – ett panelsamtal med aktivister om urban ojämlikhet, 
rasism och möjligheter till politisk förändring (kl 13–15)
Avslutande gemensam diskussion med frågor från publik (kl 15.20–16)

OBS att konferensen hålls på engelska!

Margit Mayer är professor vid Center for Metropolitan Studies in Berlin. Hon har forskat om urban omvandling och sociala rörelser. Hon var en av redaktörerna tillsammans med Catharina Thörn och Håkan Thörn till boken Urban Uprisings. Challenging Neoliberal urbanism in Europe. 

Mustafa Dikec är professor vid Malmö Högskola. Han har forskat om rumslig segregation, rasism och upplopp. Han är författare till boken Urban Rage. The revolt of the Excluded.

Håkan Thörn är professor vid Göteborgs Universitet. Han har forskat på sociala rörelser och är en av redaktörerna till boken Urban Uprisings. Challenging Neoliberal urbanism in Europé.

Tors 18 okt, kl 10-16. Lilla salen. Fri entré.

 

Hälsoångest

I ett samhälle som dagligen matar oss med ouppnåeliga ideal och ständigt ökande krav sätts självkänslan på spel. Hälsoångest, kroppsfixering och orealistiska livsstilskrav blir allt vanligare i alla åldrar. Välkommen till en varm föreläsning full av praktiska tips på hur man applicerar självmedkänsla i vardagen när hälsoångest smyger sig på. En föreläsning av Ellen Abrahamsson, Frisk & Fri. Arr: Hälsoteket i Väster och Anhörigcenter Väst.

Tors 8 nov, kl 17.30–18.30. Lilla salen. Fri entré.

 

Benskörhet – en folksjukdom

MonaLisa Svensson från Osteoporosföreningen i Västra Götaland föreläser om vad benskörhet/osteoporos är och vad man själv kan göra för att undvika frakturer.
Arr: Hälsoteket i Väster.

Tis 20 nov, kl 17.30–19. Lilla salen. Fri entré.