Föredrag

2019

Andra världskriget – om fartyg, sjöfolk och politiska spel

Lars Zimmerman har under många år forskat i ämnet och satt sjöfolk på kartan. Han ger också besökarna ett och annat tips var han hittat informationen. Samarbete med Hälsoteket i Väster och Studieförbundet Vuxenskolan.
Sön 15 sep, kl 12–13.30. Stora salen. Entré 40 kr.

Soldater i släkten

Mattias Åbom berättar om soldatforskning och hur man via soldatrullor och andra källor kan hitta uppgifter om sina släktingar. Vi följer några soldaters liv och gärning under det dramatiska 1700-talet och vid början av 1800-talet. Samarbete med Hälsoteket i Väster och Studieförbundet Vuxenskolan.
Sön 29 sep, kl 12–13.30. Stora Salen. Entré 40 kr.

När mallen inte stämmer

En föreläsning för dig med barn som inte alltid passar in i samhällets mall. En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat. En del har ingen diagnos alls men har ändå svårigheter i skola och i arbetsliv. Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Författare till boken När mallen inte stämmer. Arr: Hälsoteket i Väster.
Tors 10 okt, kl 18–20. Stora salen. Fri entré.

Om ätstörningar – fakta, myter och samhälle

Riksföreningen mot ätstörningar (Frisk & Fri) har jobbat med ämnet i över 30 år. Under kvällen föreläser Ellen Abrahamson, regionansvarig Frisk & Fri, om fakta, myter, varningssignaler, bemötande och samtalsklimat kring mat, kropp och självkänsla. Tid för frågor. Arr Hälsoteket i Väster, Anhörigcenter Väst och Frisk & Fri.
Tis 15 okt, kl 18.30–20. Lilla salen. Fri entré.

Författarfrukost – Viveca Lärn

I sin nya bok Sladdisen berättar Viveca Lärn om uppväxten i Göteborg, om barndomens Bohuslän och familjen som formade henne till en god historieberättare. I samarbete med NBV.
Lör 19 okt, kl 10. Lilla salen.
Entré 100 kr, inkl frukost. Köp/boka biljett senast tors 17 okt.

Den sociala frågan i litteratur, forskning och terapeutisk praxis

–samtal i samband med utställningen Ensamhetsmaskinen

Medverkande: Susanna Alakoski, författare och socionom och en av grundarna till nätverket Sociala Frågan, Zulmir Bečević, fil dr i Tema Barn, lektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete och Carina Håkansson, doktor i psykoterapi, leg. psykoterapeut och socionom. Var och en inleder kvällen med varsin presentation:

Susanna Alakoski – Det går visst att förebygga socialt kaos med sociala resurser. Välfärden blir visst bättre av satsningar som svarar mot människans sociala problem och bekymmer. Låt oss tala om detta.

Zulmir Bečević – Om ojämlikhetens villkor: hur står det till med barn och ungas förutsättningar till samhällsdelaktighet i Göteborg och Europa?

Carina Håkansson – Om ivern att förklara komplexa samhällsfenomen och livsdilemman i termer av psykiatriska diagnoser och konsekvenser av att människans väsen, sammanhang och kultur alltmer ”psykiatriseras”.

Kvällen avslutas med ett gemensamt samtal mellan de medverkande. Samarbete med Folkuniversitetet och Institutionen för socialt arbete.
Tors 24 okt, kl 18–20. Stora salen. Fri entré.