Föredrag

Vi ser framemot att se dig på våra aktiviteter och program! Har frågor kring program ring 031-366 27 25.

Program i samband med utställningen - Vi som arbetar med våra kroppar:


TEMAKVÄLL 1:

Klarar du att jobba till pensionen?

Torsdag 29 september, kl. 18
Fri entré | Lilla salen


Kom och delta i ett samtal om pensionen!
Carola Löfstrand, utredare på LO inom området Arbetsmiljö och ”Det goda arbetet i en ny tid” medverkar och inleder temakvällen. I samarbete med LO och ABF.


TEMAKVÄLL 2:

Arbetande kroppar i gränslandet mellan styrning och stolthet

Torsdag 6 oktober, kl. 18
Fri entré | Stora salen 

En samtalskväll för dig som arbetar inom hemtjänsten

Margareta Carlén och Danka Miscevic från Högskolan i Borås berättar om sin forskning om undersköterskornas arbetsvillkor inom hemtjänsten. Välkommen att delta med dina erfarenheter i ett samtal om hemtjänsten! I samarbete med LO och ABF.

SKRIVKURS:

Vi som arbetar med våra kroppar
och skriver om det

Lördagar, 8 oktober och 12 november, kl. 11–16
Ingen avgift, men anmälan krävs | Konferensrummet

Vill du skriva om ditt arbete? Ta tillfället att delta i en skrivkurs med Föreningen Arbetarskrivare. Kursen är på 2 X 5 timmar. Första tillfället blir det genomgång av olika genrer, skrivövningar och deltagarna får egna skrivuppgifter. Vid andra tillfället får alla deltagare respons på den egna skrivuppgiften. Du kan vara helt oerfaren eller ha erfarenhet av att skriva, alla är välkomna! Anmälan senast 30 sep: anna.lewin@kultur.goteborg.se

Föreningen Arbetarskrivare är landsomfattande och har till syfte att stödja och uppmuntra författarskap med utgångspunkt i arbetet. Målsättningen är dels att värna om och utveckla den svenska arbetarlitteraturens obrutna tradition, dels att uppmuntra varandra att gå vidare i arbetet.


FÖREDRAG med Aino Trosell:

Varvsarbetarna

Torsdag 13 oktober, kl. 18
Entré 50 kr | Stora salen

Biljetter: 031-366 27 25 eller www.ticketmaster.se

Aino Trosell berättar utifrån sin bok Varvsslammer om en viktig industriepok i Göteborgs historia, där även kvinnor svetsade och körde kran. I samarbete med ABF.
Palestinska barn under ockupation

Måndag 10 oktober, kl. 17.30–19.30 | Kaféet, fri entré

På den av Israel ockuperade Västbanken fängslas årligen 500–700 palestinska barn och ungdomar av israelisk militär. Khaled Quzmar, advokat och generalsekreterare för Defence Children International (DCIP), berättar om sitt och DCIP:s arbete med att dokumentera övergreppen, försvara och rehabilitera fängslade unga palestinier. Lena Fredriksson, journalist och författare till boken ”På Västbanken intet nytt?” inleder med en kort bakgrund om hur det är för unga människor att leva under ockupation. Inledningen hålls på svenska och Khaled Quzmars framträdande på engelska. Kören Motvals medverkar med palestinska sånger.


Alkoholvanor bland dagens äldre

–Hur dricker dagens 70-åringar jämfört med tidigare generation

Onsdag 12 oktober kl. 16
Fri entré men boka gratis biljett | Lilla salen
Biljetter Frölunda Kulturhus biljettkassan, 031–366 27 25 eller på www.ticketmaster.se

Under de senaste decennierna har alkoholkonsumtionen minskat i Sverige i alla åldersgrupper, med undantag för gruppen över 65 år. Felicia Ahlner är doktorand vid Göteborgs universitet och forskar om alkoholvanor hos äldre. Baserat på material från H70–studierna, hälsoundersökningar på 70-åringar utförda i Göteborg, kommer Felicia att berätta om hur alkoholvanorna hos äldre ser ut idag och på vilket sätt de ändrats jämfört med tidigare generationers. Föreläsningen kommer också ta upp möjliga anledningar till att det ser ut som det gör samt risker med ett ohälsosamt alkoholbruk.


Stötta barns språkutveckling!

Torsdag 20 oktober, kl. 17.30–19
Fri entré men boka gratis biljett | Lilla salen
Biljetter Frölunda Kulturhus biljettkassan, 031–366 27 25 eller på www.ticketmaster.se

Alla barn behöver språkstimulans men en del barn behöver det extra mycket! Under en inspirerande föreläsning med Elvira Ashby får vi lära oss mer om språkstörning samt hur vi med enkla strategier och språklekar kan stötta  förskolebarn att utveckla exempelvis språkförståelse, ordförråd och uttal. 

Elvira Ashby är logoped med lång erfarenhet av att arbeta med barn som är sena i tal– och språkutvecklingen, huslogoped på Hatten Förlag och författare till de språkstimulerande bokserierna Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken samt fackboken Språkstimulera mera! 

Föreläsning i samverkan med Hälsoteket i Väster.