Bokningsregler, biljettköpsregler och efterinsläpp

2018/19

Bokningsregler/biljettköps regler

En biljettreservation/bokning gäller i högst tre dagar. Efter tre dagar förfaller bokningen automatiskt.

Reservation/bokningen och biljettköpet är avgiftsfri om du handlar i biljettkassan Frölunda Kulturhus, I biljettpriset ingår ej serviceavgift, dock tillkommer en serviceavgift vid internetköp eller vid köp hos ett annat ombud.

Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Du som kund är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

När biljetten är köpt kan du inte ångra dig. Förlorad biljett ersätts inte.
Köpt biljett återlöses ej och byte är möjligt endast då samma föreställning visas vid flera olika tillfällen. Då kan du byta mot biljett för samma föreställning annat datum/tid.

Biljetten är en värdehandling och borttappad biljett ersätts ej.

Platser reserverade för rullstol

Vänstersidan sittplatser: 14,15,16

Högersidan sittplatser: 1,2,3

Efterinsläpp

Efterinsläpp på Frölundabions filmvisning är 10 minuter efter filmstart.
Det är inget efterinsläpp på teater- och dans, barn- och familjeföreställningar samt föredrag mm. Undantag är helkvällskonserter, efterinsläpp är möjlig fram till 30 min innan programslut.