Samarbete

Frölunda Kulturhus har flertal samarbete med olika kulturaktörer i sina olika roller och delaktighet:

Frölunda Kulturhus ingår i styrgruppen för Dansakademin, som är en plattform för utveckling av professionell danskonst för barn och unga. Dansakademin genomför varje år samtal, seminarier, men framför allt labb, där koreografer kan få chansen och stöd att utveckla dansföreställningar för barn och unga. Läs mer på Dansakademin (regionteatervast.se)

Frölunda Kulturhus är medlem i ASSITEJ, Internationella teaterförbundet för barn och unga, som verkar för att bibehålla och stärka svensk scenkonsts höga status samt arbeta för ökat kvalitetsmedvetande på scenkonstområdet för barn och unga. Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med, har intressen i scenkonst och vill sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga i Sverige.
Läs mer på https://assitej.se/

Frölunda Kulturhus är ansluten till Riksteatern, som erbjuder teater, dans och musik för alla, överallt i hela Sverige. Läs mer på https://www.riksteatern.se


Frölunda Kulturhus är medlem sedan starten 1995 i Barnkultur i Sverige (BaS). BaS är en ideellt obunden förening för att med totalt barnperspektiv diskutera och lyfta fram barn- och ungkulturfrågor.

Frölunda Kulturhus är medlem i Unima - Union international de la Marionette,  nationella och internationella föreningen för dock och Figurteater . Läs mer på http://www.unima.se.