Kontakta oss

på Frölunda Bibliotek

Servicedisken och Information

Tfn: 031-366 28 40

Information barn

Tfn: 031-366 28 65


Bibliotekschef

Susanna Månsby
Tfn: 0736 660402
susanna.mansby@kultur.goteborg.se

frolunda.bibliotek@kultur.goteborg.se

Besöksadress

Frölunda bibliotek
Frölunda Kulturhus
Valthornsgatan 13
421 21 Västra Frölunda

Postadress

Frölunda bibliotek
Box 73
421 21 Västra Frölunda

Kravärenden

Göteborgs stadsbibliotek
Box 5404
402 29 Göteborg
Tfn: 031-3683300

Plusgirokonto: 4 4285-5
Vid betalning ange: Bibliotekskortsnummer eller personnummer för den som har lånat. Fakturanummer + Biblioteket som sänt brevet.

Talboksservice

Vill du ha talböcker hemskickade per post eller har du andra frågor
om talböcker? Då kan du ringa vår telefonservice tfn 031- 366 28 68
måndag, onsdag och fredag 10-12
Du kan även tala in ett meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp!


Skolbibliotekscentralen

solveig.eriksson@grundskola.goteborg.se