OBS viktig information!

Från 1 januari 2018 drivs Frölundabadet i idrotts- och föreningsförvaltningens regi. För besökare blir det inte någon stor förändring, i stort sett kommer samma personal, tider, utbud och priser att gälla. Frölundabadet har fått nya telefonnummer och mejladresser.

10 januari släcker vi här ner alla undersidor för ”Bad” däremot har badet har fått en ny webbsida, den hittar du på www.goteborg.se/frolundabadet

Nya telefonnummer från och med 15 januari:

Badkassan:       368 22 80

Simhall:             368 22 81

Simlärare:         368 22 82

Babysim:           368 22 83

Pausrum:          368 22 99

Enhetschef Frölundabadet                        

Linda Borg       +(0)31 368 22 67 

(OBS ny mejladress)

linda.borg@ioff.goteborg.se