Två renoveringar påverkar kulturhuset framöver

Publicerad 9 mars 2023

Frölunda Kulturhus invigdes 1980, och ska nu få ny ventilation. Under samma period ska Frölundabadet byggas om och till för att kunna välkomna alla stadens invånare.

Till sommaren påbörjas en stor renovering och ombyggnad av Frölundabadet. Hela badhuset ska renoveras, byggas om och bli större, för att kunna välkomna alla göteborgare. Bland annat ska omklädningsrummen bli fler, och anpassas till dagens tillgänglighetskrav. Under samma tidsperiod ska stora delar av Frölunda Kulturhus få ny ventilation. Aggregaten ska bytas ut och det ska dras nya kanaler för ventilation i gågatorna och den del där kulturförvaltningen har sin verksamhet.

Parkering stängs av för att användas till byggprojekten

Från och med i maj och fram tills att båda renoveringsprojekten är klara, kommer största delen av parkeringen på baksidan av huset att vara avstängd för att göra plats för byggbodar och byggmaterial. Lastbryggor och entréer, med undantag för badets entré, kommer att vara öppna som vanligt.

Byte av ventilation i kulturhuset

Ventilationsbytet inleds i maj med montering av nya kylmaskiner på yttertaket. Arbeten inomhus startar under vecka 26. Först ut är tandläkarmottagningen, och arbetet fortsätter sedan i etapper, där en del av huset i taget stängs av medan arbetet pågår. Ventilationsprojektet beräknas vara klart i februari 2024.

Renovering av Frölundabadet

Den 6 juni stänger Frölundabadet för gäster, och veckan efter börjar rivningen inuti badhuset. Den kommer att pågå i cirka 3 månader. Under rivningen kan det bli vissa störningar i form av ljud och vibrationer, men vi har som krav till entreprenören att de ska utföra de mest störande momenten under kväll och natt, när det inte är någon verksamhet i byggnaden.

Under våren 2024 beräknas om- och nybyggnaden av badet att börja, och tar i sin helhet cirka 2,5 år. Det betyder att det enligt planen kan öppna i slutet av 2025.

Information och kontakt

Vi kommer informera löpande kring vad som händer i projekten, men om ni har några frågor kan ni nå ansvariga för båda projekten via epostadressen:

renovering.frolundakulturhus@stadsfast.goteborg.se

Vänliga hälsningar
Tony Ingelberg, projektledare Frölundabadet
Edvin Svantesson, projektledare ventilationsprojektet