Foto: Kareem Zuwa

Tyrolens fritidsgård

Fritidsgården Tyrolen vid Tynneredsskolan vänder sig i första hand till ungdomar i åldern 10-16 år. Vi driver en öppen verksamhet full av olika aktiviteter med en stor inriktning på kultur där ungdomar får uttrycka sig genom dans och musik med mera. Här huserar även fritidsklubben som driver öppen verksamhet för målgruppen 10-13 år.

Att göra

Fritidsgården Tyrolen vid Tynneredsskolan är i första hand till för ungdomar i åldrarna 10 – 16 år. Vi driver en öppen verksamhet full av olika aktiviteter med en stor inriktning på kultur där ungdomar får uttrycka och visa sig i dans och musik m.m.

4 elements kulturverksamhet

Kulturverksamheten på gården har vi valt att döpa till 4 elements och syftet med den är att jobba aktivt med olika kulturformer för att stärka och möjliggöra barns rätt till olika uttrycksformer och det är ett sätt att stärka deras självkänsla och tron på sig själva.

Eftermiddagsverksamhet

I samma lokal finns vår eftermiddagsverksamhet som är för barn i åldrarna 10 – 12 år. Barnen är inte inskrivna utan erbjuds möjligheten att få köpa mellanmål, träffa fritidsledare och under ordnade former träffa kompisar och tillsammans få möjlighet till fritidsaktiviteter.

När det gäller våra kurser på gården ber vi er kontakta oss för att få mera information.

Våra värden

I all vår verksamhet har vi några grunder som alltid finns med vad vi än hittar på och det är trygghet, kärlek och respekt.

Sociala medier

Du hittar oss på Facebook (inloggning behövs för att se all information) under namnet Tyrolens fritidsgård och på Instagram (inloggning behövs) under namnet 4_elements_tyrolen.

Kontaktuppgifter och öppettider

Här finns mer information om kontaktuppgifter och öppettider.