Glenns Guldgruva

Har du en idé som du vill söka pengar för? Glenns Guldgruva finns till för unga som vill genomföra olika aktiviteter, arrangemang eller projekt.

Vem kan söka pengar?

 • Du mellan 10-25år som bor eller verkar i Västra Göteborg.
 • Projektet/arrangemanget måste vara alkohol- och drogfritt.
 • Minst 3 personer måste ingå i projektgruppen.
 • Projektet/arrangemanget ska vara öppet för alla.

Riktlinjer för prioritering av bidrag

 • Det är ett nyskapande/nytt projekt.
 • Det främjar samarbete mellan olika områden, föreningar och/ eller fritidsgårdar i Västra Göteborg.
 • Projektet riktas till helger och skollov.
 • Projektet utgör ett komplement till föreningens, fritidsgårdens/ skolans basverksamhet och kräver medfinansiering.

Bra att tänka på

 • Ansökan ska komma in minst 3 veckor innan planerad aktivitet om ansökt summa inte överstiger 5000kr.
 • Ansöker ni om en summa över 5000kr behöver ansökan skickas in 4 veckor före planerad aktivitet (vi vill hinna träffa projektgruppen för att prata om projektet).
 • Om ni som söker är under 15år behöver ni ha en vuxen kontaktperson. Behöver ni hjälp eller tips på vuxna kontaktpersoner kan ni höra av er till oss.
 • Maxbelopp som beviljas är 10.000kr. Överstiger er projektbudget 10.000kr i utgifter bokar vi gärna in ett möte för att se hur ni kan hitta andra medfinansiärer.
 • Göteborgs Stads logga ska finnas med på all marknadsföring för projekt som finansieras av Glenns guldgruva.
 • Utvärdering av projekt som fått finansiering från Glenns guldgruva skickas till oss 3 veckor efter genomförandet.

Vill du tycka till om kriterierna? Kontakta då oss genom att maila: projektkontoret@vastra.goteborg.se


I samarbete med Ung Fritid Västra Göteborg