Utvärdering av projekt

Alla som sökt och fått bidrag från Glenns guldgruva behöver skicka in en sammanfattning och utvärdering av projektet/arrangemanget.

Utvärdering och sammanfattning

Alla projekt och arrangemang som beviljats pengar från Glenns guldgruva behöver skicka in en sammanfattning och utvärdering. Utvärderingarna används som underlag för fler ansökningar.

Frågor att besvara

  • Namn på ert projekt:
  • När påbörjade ni projektet/ arrangemanget och hur länge höll det på?
  • vad gick projektet/arrangemanget ut på?
  • Hur många var med i projektgruppen? Här behöver vi veta ålder och kön.
  • Hur många deltog i projektet/ arrangemanget? Här behöver vi veta ålder och kön på deltagarna.
  • Gör en ungefärlig uppskattning om ni är osäkra på åldrarna. (Tips för er som har en kontaktperson via en fritidsgård/fritidsverksamhet - titta i "the logbook" om ni inte kommer ihåg antalet).
  • Efter projektet/arrangemanget är genomför, vad har ni lärt er?
  • Vad skulle ni gjort annorlunda/ tips att ha med till andra projekt?

Sammanfatta projektet i max 5 meningar. Sammanfattningen publiceras på vår hemsida tillsammans med bild eller ett kort filmklipp.

Slutligen – vad kan Glenns guldgruva göra bättre till nästa gång?

Tack för era svar!

Skicka in utvärderingen

Frågorna ska skickas in via mejl till: faton.begu@vastra.goteborg.se eller projektkontoret@vastra.goteborg.se