Demokratidagen

Demokratidagen är ett forum för dialog. Unga, tjänsterpersoner och politiker möts under en dag för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Det är ungdomar själva som planerar dagen och du får gärna vara med.

Välkommen till Demokratidagen 8 Oktober

OBS, FULLBOKAT!! Det går inte att komma dit utan en personlig inbjudan och bekräftelse på att en fått plats. Reservlista finns.

Så roligt och bra att just du har fått en plats till vår viktiga dag då unga, tjänstepersoner och politiker träffas!

Dagen kommer innehålla en hel del dialog och det är viktigt att vi tillsammans jobbar för att skapa ett tillåtande och öppet klimat där alla kan uttrycka och blir lyssnade på.

Bordsplacering gäller och du kommer att sitta vid samma bord under dagen för att minska rörelser och för många kontakter.

På morgonen när du kommer så börjar du med registrering sen finns det möjlighet till en kopp kaffe eller ett glas juice och en ostfralla.

Din bordsvärd visar dig till din plats och det är bra att alla kan sitta vid borden vid 09.00 som senast (registreringen öppnar vid 08.30)

Under förmiddagen kommer du att få presentera dig och lära känna de som sitter runt bordet samt ta del av en inspirationsföreläsning av Milad Mohammadi. Därefter kommer alla tillsammans vara med i en workshop om hur vi tillsammans kan göra vår del av staden ännu bättre.

Vi kommer att äta en gemensam lunch på Folketshus och därefter kommer Barnombudsmannens barnrättsjurist Amanda Bertilsdotter att föreläsa och utbilda oss i barnkonventionen för att sedan hålla i en workshop. Under eftermiddagen kommer vi få höra om hur unga i Ungdomsfullmäktige arbetar och hur det ser ut i Östra Göteborg samt få se en kort film som Nemo och Emre från Västra Göteborg har gjort om hur de skapar meningsfull fritid för sig och andra unga.

Vi räknar med att dagen avslutas med eftermiddagsfika och kaffe runt 15.15.

Med reservation om att en del kan komma att ändras…Denna dag har planerats och arrangeras av unga från olika områden i västra Göteborg och tillsammans har de arbetat fram vad vi tror blir en helt fantastisk dag – välkommen!


Skulle du få förhinder eller känna minsta förkylningssymtom är det viktigt att du meddelar oss så snart du kan så vi kan ändra om gällande bordsplacering och workshops.

Vid förkylningssymtom eller sjukdom måste du stanna hemma – läs mer här https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/information_covid-19/start/information%20medarbetare/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDdxdPN2NnQ18LVyNzA0CDb2MLQ18LM0DPAz1wwkpiAJJ4wCOBvoFuaGKAMgq21k!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Vill du vara med och arrangera Demokratidagen 2020?

Är intresserad av att vara med och planera Demokratidagen? Du kan vara med att välja vilka föreläsare som ska vara med, vilken mat som ska serveras och allt annat som ska hända under dagen. Planeringsgruppen träffas på möten för att planera innehåll, söker pengar och informerar om dagen i skolor.

Anmäl dig här


Viktig information om Demokratidagen 2021

Utifrån rådande pandemi och de restriktioner som gäller kring covid19 kommer vissa förändringar för dagen.

Vi flyttar Demokratidagen till kongressalen i folketshus på Olof Palmes plats 3.

Tider som gäller är 08.45 – 15.15

Demokratidagen är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Ämnena för Demokratidagen utgår från analyser av enkätsvar där högstadieungdomar svarat på frågor som berör deras liv på olika vis. Det finns en också en planeringsgrupp som består av högstadie- och gymnasieungdomar som jobbar med att sammanställa programmet.

Förutom att synliggöra hur unga kan påverka olika frågor i samhället är syftet att öka toleransen, uppmärksamma normer och bryta ner fördomar.

Årets tema är trygghet och rätten att bli lyssnad på.

Bland annat har vi bjudit in polisen, barnombudsmannen, ungdomsfullmäktige och andra viktiga aktörer som kommer föreläsa om barnkonventionen, hålla i workshops och visa på många av de möjligheter som finns för unga att få inflytande och kunna påverka i vårt samhälle.

Politiker och tjänstepersoner bjuds in för att få en möjlighet att lära sig mer om vad unga i västra Göteborg tycker och tänker i olika frågor.

Unga är inte bara vår framtid – utan här och nu.

Demokratidagen #URIS20 av, med och för unga.

Ungt inflytande och organisering.

Läs gärna mer på www.ungf.se

Vill du komma i kontakt med någon av de unga i planeringsgruppen eller med projektkontoret kan du skriva till oss:

projektkontoret@vastra.goteborg.se eller kontakta Fredrika, Fredrika.Ideblad@vastra.goteborg.se 0728565213

// Planeringsgruppen tillsammans med Projektkontoret, Fritid.


Vad är Demokratidagen?

Demokratidagen är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Förutom att synliggöra för hur unga kan påverka olika frågor i samhället, är syftet att öka toleransen och bryta ner fördomar i samhället. Ungdomsgrupper planerar och organiserar innehåll och form för eventet. Intressanta dialoger varvas med föreläsningar, utställningar, uppträdanden. Under Demokratidagen deltar i snitt cirka 200 personer från stadsdelen.


I samarbete med Ung Fritid Västra Göteborg