Demokratidagen

Demokratidagen är ett forum för dialog. Unga, tjänsterpersoner och politiker möts under en dag för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Det är ungdomar själva som planerar dagen och du får gärna vara med.

Göteborgsförslaget ett sätt att påverka

Här är ett förslag från unga i Västra Göteborg. Rösta gärna och gör skillnad för unga i hela Göteborg! Förslaget har arbetats av, med och för unga.

https://goteborg.se/wps/portal/gbgaktuellaforslag?DFR=%7B%22ItemId%22%3A5278%7D


Tack till alla som deltog på Demokratidagen 8 Oktober

En sammanställning av dagen kommer att skickas ut till alla er som var med under dagen. Vill du också ta del av materialet? Skriv till oss projektkontoret@vastra.goteborg.seDenna dag har planerats och arrangerats av unga från olika områden i västra Göteborg, och tillsammans har de arbetat fram det som blev en viktig och helt fantastisk dag!


Vill du vara med och arrangera Demokratidagen 2021?

Vill du vara med och bestämma hur demokratidagen 2021 skall vara? Vilka personer som skall bjudas in, vilka aktiviteter som skall finnas osv. Kontakta oss på projektkontoret@vastra.goteborg.se


Unga är inte bara vår framtid – utan här och nu

Årets tema var trygghet och rätten att bli lyssnad på.

Bland annat bjöd vi in polisen, barnombudsmannen, ungdomsfullmäktige och andra viktiga aktörer som föreläste om barnkonventionen, höll i workshops och visade på många av de möjligheter som finns för unga att få inflytande och kunna påverka i vårt samhälle.

Politiker och tjänstepersoner bjöds in för att få en möjlighet att lära sig mer om vad unga i västra Göteborg tycker och tänker i olika frågor.

Unga är inte bara vår framtid – utan här och nu.

Demokratidagen #URIS20 av, med och för unga.

Ungt inflytande och organisering.

Läs gärna mer på www.ungf.se

Vill du komma i kontakt med någon av de unga i planeringsgruppen eller med projektkontoret kan du skriva till oss:

projektkontoret@vastra.goteborg.se eller kontakta Fredrika, Fredrika.Ideblad@vastra.goteborg.se 0728565213

// Planeringsgruppen tillsammans med Projektkontoret, Fritid.


Vad är Demokratidagen?

Demokratidagen är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Förutom att synliggöra för hur unga kan påverka olika frågor i samhället, är syftet att öka toleransen och bryta ner fördomar i samhället. Ungdomsgrupper planerar och organiserar innehåll och form för eventet. Intressanta dialoger varvas med föreläsningar, utställningar, uppträdanden. Under Demokratidagen deltar i snitt cirka 200 personer från stadsdelen.


I samarbete med Ung Fritid Västra Göteborg