Demokratidagen

Demokratidagen är ett forum för dialog. Unga, tjänsterpersoner och politiker möts under en dag för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Det är ungdomar själva som planerar dagen och du får gärna vara med.

Vill du vara med och arrangera Demokratidagen 2020?

Är intresserad av att vara med och planera Demokratidagen? Du kan vara med att välja vilka föreläsare som ska vara med, vilken mat som ska serveras och allt annat som ska hända under dagen. Planeringsgruppen träffas på möten för att planera innehåll, söker pengar och informerar om dagen i skolor.

Anmäl dig här

Viktig information om Demokratidagen 2020

Utifrån rådande pandemi och de restriktioner som gäller kring covid19 kommer vissa förändringar för dagen.

Vi flyttar Demokratidagen till kongressalen i folketshus på Olof Palmes plats 3.

Tider som gäller är 08.45 – 15.15

Demokratidagen är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Ämnena för Demokratidagen utgår från analyser av enkätsvar där högstadieungdomar svarat på frågor som berör deras liv på olika vis. Det finns en också en planeringsgrupp som består av högstadie- och gymnasieungdomar som jobbar med att sammanställa programmet.

Förutom att synliggöra hur unga kan påverka olika frågor i samhället är syftet att öka toleransen, uppmärksamma normer och bryta ner fördomar.

Årets tema är trygghet och rätten att bli lyssnad på.

Bland annat har vi bjudit in polisen, barnombudsmannen, ungdomsfullmäktige och andra viktiga aktörer som kommer föreläsa om barnkonventionen, hålla i workshops och visa på många av de möjligheter som finns för unga att få inflytande och kunna påverka i vårt samhälle.

Politiker och tjänstepersoner bjuds in för att få en möjlighet att lära sig mer om vad unga i västra Göteborg tycker och tänker i olika frågor.

Unga är inte bara vår framtid – utan här och nu.

Demokratidagen #URIS20 av, med och för unga.

Ungt inflytande och organisering.

Läs gärna mer på www.ungf.se

Vill du komma i kontakt med någon av de unga i planeringsgruppen eller med projektkontoret kan du skriva till oss:

projektkontoret@vastra.goteborg.se eller kontakta Fredrika, Fredrika.Ideblad@vastra.goteborg.se 0728565213

// Planeringsgruppen tillsammans med Projektkontoret, Fritid.


Vad är Demokratidagen?

Demokratidagen är ett forum för dialog där unga, tjänstepersoner och politiker möts för att diskutera ämnen som unga tycker är viktiga. Förutom att synliggöra för hur unga kan påverka olika frågor i samhället, är syftet att öka toleransen och bryta ner fördomar i samhället. Ungdomsgrupper planerar och organiserar innehåll och form för eventet. Intressanta dialoger varvas med föreläsningar, utställningar, uppträdanden. Under Demokratidagen deltar i snitt cirka 200 personer från stadsdelen.


I samarbete med Ung Fritid Västra Göteborg